МФ отново иска да ограничи плащанията в брой до 5000 лв.

Министерството на финансите публикува днес на сайта си предложение за промяна на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените са част от данъчните закони за 2018 г. и се искат заради необходимостта от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона, посочват от МФ.С промените на Закона за ДДС ще има и промени в още няколко закона – Закона за акцизите и данъчните складове; Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците; Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за данъците върху доходите на физическите лица; Закона за местните данъци и такси; Закона за счетоводството, както и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.В предложенията за промени на последния закон се иска ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5000 лв. Предлаганото ограничаване на плащанията в брой е в съответствие и с наложилата се практика в другите държави членки на Европейския съюз, където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро, пише в мотивите за промени на закона, информира dnes.bg.

Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането, посочват от МФ. (БТА)

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *