Наетите у нас са намалели с 50 000 за година

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер – Хотелиерство и ресторантьорство – със 17,4 на сто, Селско, горско и рибно стопанство – с 14,3 на сто, и Строителство – с 6,9 на сто.
Спрямо края на третото тримесечие на 2010 г. най-голямо увеличение на наетите има в Административни и спомагателни дейности – с 6,2 на сто, където нараства броят на наетите по програми и мерки за насърчаване на заетостта, ангажирани предимно с дейности по поддържане на чистотата на обществени места.
По икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в дейностите Преработваща промишленост и Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – съответно 23,4 и 18,5 на сто. Същевременно обаче броят на наетите в тези дейности в края на годината е съответно с 2,3 и с 1 на сто по-малко в сравнение с края на септември 2010 година.
В края на декември 2010 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са със 106 000, или с 4,7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямото намаление на наетите е в Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – с 29 000, Строителство – с 26 000 и Преработваща промишленост“ – с 20 000. В процентно изражение намалението е най-голямо в Строителството – с 16,1 на сто, Хотелиерство и ресторантьорство – с 12,9 на сто, и Професионални дейности и научни изследвания – с 10,3 на сто.

Финанси

 
|Сподели
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *