Назначиха залпово новите шефове на земеделските служби

Тримата заместник-министри на земеделието и храните Преслав Борисов, Цветан Димитров и Георги Костов, главният секретар на Министерство на земеделието и храните Лилия Иванова и началникът на кабинета на министъра Николай Пенков се срещнаха днес в София с новоназначените директори на 28-те областни дирекции „Земеделие“. Досегашните 28 началницибяха уволненивкупом в края на миналата седмица от новия министър.

Директорите получиха днес заповедите си за назначаване и указания за стартиране дейността на новите си структури и подготовката на устройствен правилник, вътрешни правила и длъжностни разписания.
Съгласно Постановление на Министерски съвет, влязло в сила от миналия петък, областните дирекции „Земеделие“ ще бъдат самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка със седалище областните центрове. Те ще бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. С промяната областните дирекции вече няма да са част от структурата на главна дирекция „Земеделие“ към МЗХ, а ще се ръководят и представляват от директор, който е орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията. Това изясни по време на срещата главния секретар на министерството Лилия Иванова.
Трудовите и служебните правоотношения на служителите от сегашните областни дирекции „Земеделие“ и общинските служби по земеделие в структурата на Главна дирекция „Земеделие“ на МЗХ също ще преминат към областните дирекции „Земеделие“. Това ще стане по съответния ред, предвиден по Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Движимите вещи, ползвани от досегашните областни дирекции и общински служби, ще се предоставят на областните дирекции „Земеделие“ по съответния ред, предвиден от Закона за държавната собственост.
Същевременно ще бъдат направени съответните стъпки за подробна инвентаризация и финансова ревизия на досегашните структурни звена, информира пресцентърът на земеделското министерство.
Има консолидиран план за действие по отношение на преките плащания, и първа и най-неотложна задача, която трябва да изпълнят новите директори ще бъде да се запознаят с темпа на извършването на теренните проверки, свързани с преките плащания на площ. Това заяви Преслав Борисов, в чийто ресор на заместник-министър влиза дейността на областните дирекции „Земеделие“. Той допълни: Бързото приключване на проверките е необходимо, за да няма забавяне при стартирането на плащанията и тази информация да бъде навреме предадена към структурите на Държавен фонд „Земеделие“, за да започнат те плащанията към земеделските производители навреме
Ще трябва да се изготви и пълна справка за точната картина на баланса на Държавния поземлен фонд на годишна база, както и справка за начините на провеждането на търгове.
Ще бъде необходимо извършване на стриктен анализ на цялостната дейност на дирекциите досега и оптимизиране на техните функции, уточни от своя страна заместник-министър Георги Костов. Министерството ще разчита във всяко едно отношение на областните дирекции „Земеделие“, които са най-близо до земеделските производители и познават най-добре проблемите по места. Същевременно той подчерта, че важна част от задачите на областните дирекции ще бъде оптимизирането и на бюджетните постъпленията от земеделие.
Заместник-министър Цветан Димитров подчерта, че на областните дирекции ще се разчита още и при изпълнението на една от другите непосредствени задачи на министерството – да се дефинира ясно понятието за пазарен субект в земеделието, като се разграничи той от заетите в сектора, които произвеждат за собствени цели.
По-късно днес и утре сутринта новите директори ще бъдат представени и на новите си работни места от областните управители.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *