Най-много инвестиции очакваме в енергетиката и свързаните с водата отрасли

Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни активи през 2007 г. достига 77.4%

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на април т.г., събра информация за инвестиционните планове на тези предприятия за 2007 година.

Делът на частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2007 г. достига 77.4%. Мениджърите от този сектор предвиждат увеличение на инвестиционните си програми с 4.7% спрямо 2006 г., а в обществения сектор очакваният ръст на инвестициите е 24.6%. В резултат, общото номинално увеличение на инвестициите през 2007 г. спрямо предходната година се очаква да е 8.6%.

Според продуктовата ориентация на производството (Номенклатура А20 за икономически анализи и прогнози) най-голям относителен дял в очакваните инвестиции през 2007 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (39.3%), с очакван ръст от 22.8% спрямо 2006 година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с 37.5% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които предвиждат нарастване с 10.1% спрямо миналата година. Следват отраслите, произвеждащи хранителни продукти и напитки и отраслите произвеждащи недълготрайни потребителски стоки с общо 16.5% относителен дял в очакваните инвестиции през 2007 г., като мениджърите от тези отрасли предвиждат свиване на инвестиционните програми спрямо 2006 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *