Най-търсени в ЕС са строителите

Най-търсени в ЕС са строителите.Строителни работници и специалисти от различни инженерни дисциплини са най-търсените кадри в Европа. Това съобщи във Варна националният координатор на EURES-мрежата за България Деница Колинс.

Резултат с изображение за строители ес

Паралелно с това в ЕС се търсят активно служители в сектора на туризма и сезонни земеделски работници. Все още има и голям недостиг на специалисти от сферата на информационните технологии.

Във Варна Деница Колинс заедно с началника на главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта Кремена Калчева участваха в международната трудова борса по случай Европейския ден на труда. Във форума се включиха представители на 16 държави-членки на ЕС, информира economynews.bg.

При осигуряване на работа чрез фирма посредник търсещите работа лица трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодател в приемащата държава. Трябва да има сключен посреднически договор между фирмата и търсещото работа лице, който трябва да съдържа задължително клаузите, регламентирани в чл. 23 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Лицето трябва да бъде предварително запознато писмено с условията на работа в държавата, където ще бъде изпратено, и с данните на работодателя. То трябва да тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език. Най-често се изготвят двуезични договори, в които следва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивките и отпуските и др., включително и за чия сметка са разноските по пътуването, както и други разходи.

На лицата може да бъде осигурена заетост в чужбина и чрез изпращане от предприятия, които осигуряват временна работа, в предприятие ползвател в друга страна членка или чрез командироване от работодател, под негово ръководство и контрол, по договор за подизпълнение. Редът и условията за командироване и изпращане в тези случаи са регламентирани в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С нея се регламентират задължителните условия, които трябва да бъдат договорени с работника или служителя в допълнително споразумение – при командироване, или директно в трудовия договор – при изпращане от предприятието, осигуряващо временна работа (чл. 2 и чл. 3 от Наредбата).

Според резултатите от контролната дейност на Инспекцията в последните години работници и служители се изпращат в чужбина основно чрез командироване. Сигналите, които постъпват в Инспекцията, касаят най-вече неспазено изискване възнагражденията да бъдат равни поне на минималните в приемащата държава. Друго често нарушение е, че в трудовите договори с предприятия, които осигуряват временна работа, а при командироването – в допълнителните споразумения, не се уговарят всички условия, които се изискват според Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

При използване на фирми посредници често нарушение е липсата на индивидуален трудов договор с работодател от приемащата държава, който трябва да бъде предоставен на лицето преди заминаването. Друго често нарушение е, че посредниците или предприятията, които осигуряват временна работа, или работодателите, които командироват свои работници и служители, не ги информират за условията на труд и заплащане в приемащата държава, каквито задължения имат.

Когато, независимо от начина на изпращане, на лицата се изискват суми за различни такси, комуникацията се води само по интернет или се уговарят срещи извън офиси, това е сигурен знак, че се касае за измамни практики.

След откриването на борсата началникът на Регионалната служба по заетостта в крайморския град Божидар Михайлов посочи, че България е много търсен партньор в EURES-мрежата, тъй като у нас има качествена работна ръка./БТА

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *