Намаляват поръчките в промишлеността

През декември 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1,6 пункта спрямо ноември. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура.

По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно запазва приблизително равнището си от предходния месец, съобщават от института. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ намалява с 1,9 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора, показват данните на НСИ.

Мениджърите масово очакват продажните цени в промишлеността да останат същите в следващите три месеца, става ясно от конюнктурата. През миналия месец съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 3,5 пункта. Това също се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са песимистични.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила. Но анкетата все пак отчита отслабване на негативното влияние на първите два фактора.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително същото равнище като през ноември 2017 г., става ясно от данните на НСИ.

Основният проблем за дейността в сектора отново е свързан с конкуренцията в бранша. На второ и трето място са недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец се наблюдава намаление на неблагоприятното им въздействие, информира в.Стандарт.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за известно увеличение през следващите три месеца. През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 0,9 пункта. Затрудненията са конкуренцията в бранша и несугрната икономическа среда.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *