Намалява броят на осигурените в частни здравни фондове

Броят на здравноосигурените лица в частни фондове продължава да намалява. По действащи договори към края на 2009 г. броят на здравноосигурените лица е 177 907, при 356 863 към края на 2008 г. Към 28.02.2010 г. броят на здравноосигурените лица е 191 270 при 393 219 към 28.02.2009 г. Това съобщават от Комисията за финансов надзор.

Брутният премиен приход, който дружествата са реализирали през 2009 година, възлиза на 38.258 млн. лв., като по този показател е отчетен ръст от 26.3%.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 21.736 млн. лв. и нарастват с 3 % на годишна база.
Към края на 2009 г. общият размер на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения), възлиза на 12.356 млн. лв., отчитайки намаление от 5.4 % спрямо заделените година по-рано резерви.
Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-995 хил. лв.) при (-6 352 хил. лв.) за 2008 г.
Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 13.8 % на годишна база и възлиза на 67.852 млн. лв. Собственият капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 18.2 % на годишна база и достига 44.850 млн. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 33.5 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22.9 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
За месец януари 2010 г. реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 8.598 млн. лв., а изплатените претенции възлизат на 1.972 млн. лв.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *