На опашката сме в ЕС и по иновации

Сред държавите членки на ЕС-27 най-висок дял на предприятията с иновационна дейност са регистрирани в Германия (79% от предприятията), Люксембург (68%), Белгия (61%), Португалия, Швеция и Ирландия ( по 60%) .
А най-ниски резултати по този показател, се наблюдават в България (27%), Полша (28%), Латвия (30%), Румъния (31%) и Унгария (31%). В средата на класацията са държави като Италия с 56,3% и Франция с 53,5%.
Средният показател за ЕС 27 е 52.9 на сто, като сред компаниите, извършвали иновативна дейност, 27 на сто са си сътрудничили с други фирми, университети или държавни научни институти, а 73% са използвали само вътрешни ресурси.
Проучването се отнася за иновациите в продуктите и методите, както и за иновациите в областта на организацията и маркетинга. В него са включени предприятия с най-малко 10 служители в следните сектори на индустрията и услугите: добивна и преработващата промишленост, електропроизводство, водоснабдяване, управление на отпадъците , търговия на едро, телекомуникациите; компютърно програмиране, консултантски и свързаните с тях дейности; информационно обслужване.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *