Несигурната икономическа среда отново влоши бизнес климата

Общият показател на бизнес климата намалява с 0,5 пункта през ноември 2015 на месечна база. Причината са влошените очаквания в секторите на строителството, търговията на дребно и услугите,сочат данни на НСИ.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се покачва с 0.8 пункта спрямо октомври, което се дължи на по-оптимистичните очаквания напромишлените предприемачиза бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата производствена активност също се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните пречки за развитието на промишлеността, посочени съответно от 55.0 и 24.1% от предприятията. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството”се понижава с 1.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и очакванията им по отношение на строителната активност са по-песимистични, което според тях ще доведе до съкращаване на персонал през следващите три месеца.

Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, макар че през последния месец се наблюдава намаление на неблагоприятното им въздействие. По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в строителството да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател„бизнес климат в търговията на дребно”намалява с 1.0 пункт в сравнение с октомври, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През ноември съставният показател„бизнес климат в сектора на услугите”се понижава с 1.4 пункта главно поради по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *