Не забравяйте даренията и вноските за пенсия

Не забравяйте да отбележите в данъчните си декларации направените през 2006 г. дарения, както и вноските за застраховки „Живот“ и за доброволно пенсионно и здравно осигуряване. Чрез тях лесно може да намалите данъците си с 30%. Ако работите само на трудов договор и правите дарения или се осигурявате доброволно, държавата ще трябва да ви върне голяма част от платените през миналата година налози.

С дарения на социално слаби, хора с увреждания или на деца без родители ще намалите дохода си до 10%. За да ползвате облекчението, към данъчната декларация трябва да представите стандартен договор за дарение, както и протокол да предаване на сумата. Трябва да се представи и копие от валидно експертно решение на ТЕЛК за процента на намалена работоспособност. Ако направите дарение към „Фонда за лечение на деца“, ще намалите годишния си доход, върху който плащате налози, до 50%. Даренията за културата по Закона за меценатството намаляват годишния облагаем доход с 15%.

До 10% от данъците си ще спестите чрез доброволни вноски за пенсионно осигуряване. С още 10% по-малко налози ще платите, ако внасяте пари за доброволно здравно осигуряване или застраховки „Живот“. За да ползвате облекчението, към данъчната декларация трябва да представите бележка от съответното дружество за внесените през миналата година суми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *