Ниските лихви свиват печалбите на банките

Печалбата на банките остава по-ниска в сравнение с тази година по-рано. Разходите за обезценки на проблемни кредити на банките също намаляват. Има ръст в кредитирането – по-скромен при фирмите и по-приличен при домакинствата.

. Растежът на депозитите също продължава, като се запазва все още по-висок от този на кредитите. В сегмента на домакинствата обаче годишният ръст на кредитите почти догонва този на депозитите. Това показват данните на БНБ за състоянието на банковата система към края на април 2017 г.Ниско кредитиране – малки печалби

Само за април банките са направили печалба за 125.4 млн. лв. (при 133.6 млн. лв. година по-рано). Финансовият резултат на системата всеки месец расте – през март беше 93.7 млн. лв., но на годишна база продължава да изостава. Това може да се засили през втората половина на годината заради еднократни ефекти през миналата година, които повишиха печалбата – плащане от международната картова организация Visa към банките, нейни членове, след като придоби VIsa Europе. Поради това за тази година очакванията за печалбата са по-скромни от миналогодишните 1.2 млрд. лв. за цялата година и не надхвърлят 1 млрд. лв.

В края на април финансовият резултат на банките е с почти 6% по-малко в сравнение с този година по-рано и е 413 млн. лв. Основният фактор, който има принос в това, са по-ниските приходи от лихви. За април те са 252.5 млн. лв. и намаляват с 8.5% на годишна база. Ниските и все още намаляващи лихви на банките в комбинация със скромните обеми на кредитиране свиват и печалбата. Така въпреки намалението на разходите за обезценки печалбата е по-ниска от миналогодишната по това време именно заради свиващите се лихвени приходи.

Продължава свиването и на нетния лихвен доход в сектора – общо за сектора той е 891.7 млн. лв. В сравнение с миналата година по това време сега той е по-нисък. Тогава е бил 943.1 млн. лв. Това е в резултат на задържалите се ниски лихви по кредити. Прогнозите и очакванията са тенденцията да се запази до края на годината, но през следващата може да започне обръщане. Това зависи от паричната политика на ЕЦБ и лихвените нива там, чиито ефекти ще се пренесат и тук.

Въпреки ниските лихвени проценти нивото на кредитиране остава незадоволително като източник на доход, чийто обем да компенсира ниските приходи от лихви и такси и комисиони. Натиск върху цената на кредитирането оказва конкуренцията в сектора за привличане на клиенти. В корпоративния сегмент кредитирането върви основно по линия на рефинансиране – тоест преливане на клиенти от банка в банка. Според представители на сектора има конкуренти на пазара, които подхождат с агресивна стратегия, предлагайки лихви на нива 2-2.5%, особено на фирми в земеделския сектор. Той се характеризира с ниско банково проникване и незадоволително ниво на кредитиране, поради което се разглежда като благодатен за банките за финансиране.

Свиване на разходи

Банките продължават да опитват да компенсират свиването на лихвените приходи с намаляване на разходите за издръжка. Те се свиват с 6% на годишна база. Въпреки това заедно с по-съществения фактор в това отношение – намалението при разходите за обезценки по проблемни кредити, печалбата се свива. За четирите месеца на годината са начислени разходи за обезценки за 162 млн. лв. (при 219 млн. лв. година по-рано), което е по-малко с 26% в сравнение със същия период на миналата година. Тогава банките активно чистеха портфейлите си, подготвяйки се за проверката на активите и стрес тестовете.

Кредити и депозити

В кредитирането данните показват увеличение и в трите сегмента – фирмени, жилищни и потребителски. На годишна база увеличението в корпоративното кредитиране е с 2.48% до 33.5 млрд. лв., а при домакинствата 5.14% до 19 млрд. лв. Отделно жилищните заеми се увеличават с 2.46% до 8.9 млрд. лв., а тези за потребление с 2.33%, достигайки 8.8 млрд. лв, информира capital.bg.

Депозитите също се увеличават съответно с 9.08% до 20.9 млрд. лв. и на домакинствата с 5.55% до 47.5 млрд. лв. Това се случва въпреки екстремно ниските лихви за спестяванията, които при инфлация от 1.5% на практика не носят доход на собствениците си.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *