Ново понижение на лихвите по депозитите и кредитите

Новите депозити на бизнеса в банките вече не носят печалба, показват последните данни на Българска народна банка. Ново понижение на лихвите по депозитите и кредитите.

Средният лихвен процент по влоговете на нефинансовите предприятия в евро намалява с 0,02 процентни пункта през август и вече достига почти 0,00%, отчита БНБ. По спестяванията в лева лихвата е паднала до 0,03%.

Свързано изображение

Понижение има и при лихвите върху парите, които домакинствата държат в банките. За влогове в евро тя е намаляла за месец с 0,04 процентни пункта до 0,14%, а в евро – с 0,05 процентни пункта – до 0,17%.

Гражданите могат да теглят и по-евтини кредити, след като през август 2019 г. средният лихвен процент по потребителските заеми е спаднал с 0,47 процентни пункта до 8,41%, а по тези в евро – до 3,95%.

istock
istock

По-ниска е и цената на ипотеките, които вече могат да се сключат при средна лихва от 3,12% в лева и 3,73% – в евро.

В края на май БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2019 г. на „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ (EBA/GL/2018/06 от 31 октомври 2018 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница, с които банките у нас трябва да се съобразяват, информира pariteni.bg.

Те засягат погасяване на задълженията на кредитополучателите към кредитните институции, които касаят забавена вноска по кредит и влизането в черен списък и най-висок рисков профил за длъжника при необслужен заем.

Т.е. с други думи ако не сте в състояние да покривате вноската си за жилището или се затруднявате да платите кредита по лизинга за колата, съществува вероятност да попаднете в най-рисковия профил на банката си.

istock
istock

Разбира се, това не трябва автоматично да ви паникьосва, тъй като трезорът трябва да ви предложи и посъветва за разумни варианти за излизане от възникналия финансов проблем. 

С оглед на разпространяващите се индикации за възможна евентуална бъдеща криза и рецесия за икономическия свят може би не трябва да прибързвате с решението за бърз кредит за необмислени покупки, които биха утежнили сериозно финансовия ви бюджет за в бъдеще, информира pariteni.bg.

istock
istock

Банките нямат изгода да изгонят клиентите си, а всякакви методики за погасяване на здължението на длъжника са полезни.

Като цяло обаче кредитните институции трябва да избягват отпускането на прекалено рискови кредити, като извършват подобаваща оценка на кредитоспособността на своите клиенти. Трезорът трябва да установи на ранен етап, че даден кредитополучател е изправен пред финансови затруднения, и да може да предприеме мерки.

В някои случаи да бъде уведомен клиентът за финансовото му състояние може да е достатъчно, за да се предотврати превръщането на кредита в необслужван.
financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *