Общ фронт край Дунав срещу ДДС измамите

Представители на българските и румънските данъчни администрации се срещнаха във Видин и се договориха за съвместни мерки за противодействие на данъчните измами.

На ГКПП Дунав мост 2, присъстващите се запознаха на място с пропускателния режим и възможностите за подобряване ефективността на двустранния контрол. Целта е да се засили сътрудничеството в областта на ДДС измамите и превоза на рискови стоки.

В срещата участие взеха директорът на дирекция „Фискален контрол“ в НАП Ивайло Тодоров, директорът на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ Васил Панов, директорът на ТД на НАП Велико Търново Ивайло Здравков и експерти от българската приходна агенция, ангажирани с осъществяването на контрол при внос и търговия със стоки с висок фискален риск. От румънска страна участниците бяха представители на Генералната дирекция за борба с измамите на Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) на Румъния. Делегацията беше водена от Георге Константинеску – главен инспектор в Координационната служба за мониторинг и придобивания.

По време на срещата във Видин двете администрации обсъдиха допълнителните възможности за подобряване на обмена на информация, както и начините за по-ефективно използване на двустранното споразумение за сътрудничество. От румънска страна бяха споделени добри практики за контрол на движението на стоки с висок фискален риск, декларирани като транзит за трети страни. Представянето на добри практики от двете администрации демонстрира ефективността от използването на инструментите на Споразумението и необходимостта от засилване на прилагането му в борбата с данъчните измами.

Злоупотребите с ДДС най-често се изразяват в неправомерно възстановяване на данъчен кредит или приспадане на ДДС от фиктивни покупки, с цел намаляване или избягване на внасянето на данък. Това става възможно с изготвяне на счетоводни документи с невярно съдържание или фалшифицирането им. Най-често продавача не внася дължимия от продажбата ДДС, а купувача ползва право на възстановяване на данъчен кредит. В схемата се включват възможно най-голям брой фирми, през които всяка доставка преминава.

Като пряк ефект от дейността на фискалния контрол за последните 3 години, НАП отчита над 2 млрд. лева ръст на данъчна основа при вътреобщностни придобивания, декларирана от фирми, осъществяващи внос на стоки с висок фискален риск. Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници, както и от мобилни групи във вътрешността на страната.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *