Обявяват за приватизация 44% от „Хлебопроизводство и сладкарство“ – Велико Търново

Община Велико Търново изгуби следите на собствеността си в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД. Имуществото на дружеството на два пъти е превъртяно чрез прехвърляне от едно в друго търговско дружество. Чрез съда сега Общината ще си търси правата като съдружник по прехвърлянето на дяловете през няколко фирми без нейното знание.

На 8 март 2001 г. габровската фирма „Атил комерс“ приватизира 56% от капитала на общинската фирма като плати $ 548 238. В приватизационния договор е записано, че купувачът се задължава да изкупи при предложение на продавача всички негови дялове в 18-месечен срок от получаване на уведомлението за това. Тази клауза от договора все още не е изпълнена. Проведени са многобройни срещи с „Атил комерс“, но поетите ангажименти не са реализирани.

През това време „Хлебопроизводство и сладкарство“ претърпя няколко трансформации, за които от Общината твърдят, че не знаят. На 24 септември 2003 г. Габровският окръжен съд е регистрирал новосъздадено дружество „Велтед инвест“ ООД ­ Габрово. В него „Хлебопроизводство и сладкарство“ е съдружник с непарична вноска, представляваща имущество за 5 736 600 лв. Четири месеца по-късно с решение от 21 януари 2004 г. съдът регистрира промени в акционерите. „Хлебопроизводство и сладкарство“ прехвърля дяловете си на „Хлебозавод Велико Търново“ и е заличено като съдружник във „Велтед инвест“.

Според Надзорния съвет за приватизация остатъчните общински дялове от 44% от капитала следва да се обявят за продажба чрез приватизация. Предложението ще се гласува на сесия на Общинския съвет на 26 юли 2007 г. Очаква се с решение на съветниците кметът д-р Румен Рашев да бъде задължен по съдебен път да атакува договора за прехвърлянето на дяловете на „Хлебопроизводство и сладкарство“ във „Велтед инвест“.

„Янтра ДНЕС“ прогнозира още м.г., че Общината може да си върне само името на фабриката, защото 6 години след продажбата капиталът и активите на дружеството преминаха през няколко трансформации. Така вместо да претендира за 2,5 млн. лв., колкото е общинският дял от 44% от активите, Общината ще чака да получи 35 200 лв., колкото е делът є от капитала, ако няма претенции от кредитори. /в. „Янтра Днес“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *