Още два застрахователя от ЕС пожелаха да работят в България

Това са IRONSHORE EUROPE LIMITED от Ирландия и ATERFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKF. от Швеция. Към края на месеца застрахователите от държави членки, които са подали такива уведомления са 330, като от тях 9 са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната.
14 застрахователни посредници от държави членки са пожелали да работят в България през януари. Към 31 януари 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 504, като от тях 74 са прекратили дейност.
Към края на януари застрахователи от България, пожелали да извършват дейност на територията на държави членки са 9, а застрахователните посредници, които са нотифицирали комисията, че желаят да извършват дейност на територията на Европейския съюз са 15.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *