Пари за асфалт ЕС няма да дава след 2020 година

„Периодът 2014-2020 г. е последният програмен период, в който Европа ще дава пари за асфалт. Затова трябва стратегически да се обмисли как след това ще се финансира рехабилитацията и изграждането на инфраструктура в страната.“ Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015 България и Западни Балкани“.

„В Стратегията за развитие на пътната инфраструктура, която предстои да бъде одобрена от Министерския съвет, са заложени два приоритета – ефикасното поддържане на вече изградените и рехабилитирани пътни участъци от републиканската мрежа и въвеждането на интелигентни транспортни системи, които в средносрочен времеви хоризонт да унаследят винетните такси“, подчерта той.

„През периода 2014-2020 г. трябва да доизградим магистралите „Марица“ и „Струма“, включително Лот 3 и при наличие на ресурс – първите два Лот-а на АМ „Хемус“ (между Ябланица и разклона Плевен/Ловеч)“, обясни заместник-министърът. Той допълни, че с външно финансиране ще се работи по изпълнението на останалите приоритетни проекти – тунелът под връх Шипка, остатъкът от АМ „Хемус“ и участъкът Ботевград – Видин от Е-79.

„С около 200 млн. евро от Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъде финансирана рехабилитацията на първокласна пътна мрежа, извън европейската TEN-T, както и на второкласни и третокласни пътища, осъществяващи връзката между регионалните центрове“, напомни Николай Нанков.

„Оперативна програма „Регионално развитие“ беше една от най-успешните през програмния период 2007-2013 г. Финансираните от нея проекти – рехабилитация на социална, образователна, културна, туристическа и пътна инфраструктура, бяха най-видимите и общодостъпни“, отчете заместник-министърът. „По тази причина за новия договорихме почти същите приоритети, дейности и интервенции за периода 2014-2020 г., с фокус върху по-различното ниво на кандидатстване“, подчерта той.

„Първите две приоритетни оси на ОП „Региони в растеж“, с обща стойност около 1 млрд. евро или около две трети от целия бюджет, са с бенефициенти общини. Кандидатстването ще бъде на база изготвените и приети интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, обясни още заместник-министърът. „Целта ни е с реализирането на проектите от тези оси да се намали различието не само между София и останалите региони на страната, но и вътре в тях, така че моделът център-периферия да бъде преодолян“, подчерта той и допълни, че другите оси са секторни, с конкретни бенефициенти.

При доказани нужди от около 12 млрд. лв. в отрасъл Води, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще финансира около една пета от необходимия ресурс. В момента развитието на отрасъл ВиК продължава на база развитието на нови приоритети. Чрез изпълнението на водната реформа, приетата стратегия за развитие на отрасъла и регионализиране на инвестициите трябва да изпълним заложената цел – повишаване на качеството на услугата, при гарантирано количество и поносима цена, заключи заместник-министър Нанков.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *