Пенсионните фондове ще прогнозират размера на бъдещата пенсия

Пенсионноосигурителните дружества ще бъдат задължени да предоставят на своите клиенти  прогнози за размера на бъдещата пенсия, която ще изплащат. Това е записано в Законопорект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, предложен от Министерство на финансите и публикуван на интернет страницата на ведомството за обществено обсъждане.Пенсионните фондове ще прогнозират размера на бъдещата пенсия.

Резултат с изображение за пенсионни фондове

Целта на промените, според вносителите, е клиентите на фондовете да могат да планират по-добре своите спестявания за старини. Какви ще бъдат допусканията в основата на тези прогнози и в какъв интервал от време ще се правят, ще бъдат уредени на подзаконово ниво, с оглед обезпечаване на надеждност на предоставяната на потребителите прогнозна информация.

Пенсионно-осигурителни сметки

С предложените от финансовото ведомство текстове, се уреждат и възможностите за прехвърляне на партиди по професионални фондове от чужбина. Тези измененията се предлагат заради изисквания на европейска директива, свързана с пенсионно-осигурителните сметки.

С тези сметки пенсионните фондове се задължават да предоставят на потребителите периодично няколко вида документи, но и също така се ограничават възможностите им за инвестиции.

Пак според законодателните промени, фондовете ще бъдат задължени на всеки три години да правят собствена оценка на риска.

 

Промени в надзорната дейност

Съществени промени са предвидени по отношение на надзорната дейност. На законово ниво се закрепва принципното изискване за осъществяване на надзор, основан на риска, и се въвежда извършването на стрес-тестове, което способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно установяване на потенциални проблеми в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. В съответствие с изискванията на Директива 2016/2341 е регламентиран процесът на надзорен преглед, пише още в мотивите на вносителите.

Измененията предвиждат и публикуване на информация за надзорната дейност както от общ характер, така и във връзка с влезли в сила надзорни мерки, което допълнително повишава прозрачността на сектора и стимулира спазването на закона. В Закона за Комисията за финансов надзор са извършени изменения и във връзка с професионалната тайна, като съобразно директивата се дава възможност за разкриване на такава на Европейския парламент при осъществяване на неговото право на разследване, информира infostock.bg.

Спазването на предвидените със законопроекта изисквания ще бъде контролирано от Комисията за финансов надзор, чиито правомощия са развити с него.

Ще има допълнителни разходи за фондовете

От мотивите към законопроекта става ясно, че въвеждането на разгледаните изменения в Кодекса за социално осигуряване е свързано с допълнителни разходи за пенсионноосигурителните дружества, за банките-попечители и за надзорния орган, но същите не са прекомерно високи и не могат да бъдат избегнати предвид наличието на императивни изисквания в правото на ЕС, които следва да бъдат въведени в националното законодателство.

Към края на март във всички видове частни пенсионни фондове са осигурени над 4,6 млн. души и от услугите им се ползват 1,2 млн. пенсионери.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *