Повече чужденци посетили страната ни за почивка и екскурзия през септември

Пътуванията на българи в чужбина намаляват с 21,4 на сто през септември на годишна база до 354800. Увеличили са се пътуванията само към Турция – със 7,4 на сто, а към всички останали страни намаляват, сочат данните на националната статистика. Най-голям е спадът на пътуванията към Словакия – с 55,6 на сто, Япония – с 55,6 процента, Швейцария – с 51 на сто, Португалия – с 43,9 процента, Израел – с 43,7 на сто, Италия – с 39,6 процента, Великобритания – с 38,9 на сто, Испания – с 37,8 процента, Гърция – с 37,6 на сто, Франция – с 37,1 процента, Чехия – с 36 на сто, и Полша – с 35,6 процента.

Сред пътуванията най-голям е делът на тези с цел гостуване – 36,4 процента, следвани от командировките – 31,8 на сто, почивка и екскурзия – 25,3 процента, други 6,5 на сто.
Посещенията на чужденци у нас са се увеличи през деветия месец на годината спрямо септемри миналата година с 8,1 процента до 1018500.
Посещенията на граждани от страните членки на Европейския съюз, нарастват общо с 2,3 процента, като най-голямо е увеличението при посещенията от Португалия и Кипър – съответно с 27,9 на сто и 20,3 процента. Намаление е отчетено на посещенията от Швеция – с 22,5 на сто, Франция – с 19,4 процента, Италия – с 13,1 на сто.
От другите европейски страни посещенията са се увеличили с 25,4 процента, като най-голям е ръстът на посещенията от Македония – с 59,2 на сто, Сърбия – с 47 процента, и Русия – с 44,6 на сто.
През септември посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения – 50,7 на сто, следвани от транзитно преминаващите – 25,5 процента, със служебна цел – 12,8 на сто, по други причини – 9,9 на сто, и с цел гостуване – 1,1 процента. Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната с цел почивка и екскурзия – с 13,1 на сто, нарастват и посещенията по други причини, както и транзитните преминавания – съответно с 15,2 и 2,1 процента. Същевременно има спад при посещенията със служебна цел – с 0,3 на сто, и с цел гостуване – с 26,3 процента.

tmp = Get_Cookie(„article_fontsize“);
if(tmp != null && tmp > 9) {
document.getElementById(„textsize“).style.fontSize = tmp + „px“;
}

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *