Половината от регистрираните фирми са без дейност

В страната са регистрирани около 1 млн. фирми, но само 45% от тях имат някаква икономическа дейност. Около 93% от активните фирми са микропредприятия. Близо 6 на сто са малките предприятия, най-малък е броят на средните и големите предприятия, гравитиращ в рамките на 1%. През последните 6 г. са закрити общо 4085 предприятия – 85 големи, 1000 средни и 3000 малки, се посочва в доклад на Българска стопанска камара (БСК).

Фамилният бизнес съставлява около 42% от всички частни български фирми. Семейните фирми осигуряват близо 20% добавена стойност към БВП на страната и около една трета от работните места. Специфичните потребности и потенциал на фамилния бизнес в България се пренебрегват и подценяват от държавните институции. Като цяло структурата на бизнеса в България е твърде раздробена и маргинализирана. Това показват данни от доклад на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.

Един от основните проблеми на фамилния бизнес е унаследяването и осигуряването на плавен преход от едно поколение към друго, но според докладите на Европейската комисия това е общоевропейски проблем. Трансферът на бизнеса е най-критичната фаза от жизнения цикъл на малката фирма и един от основните рискове във фамилния бизнес. Според международните проучвания само около 40% от фамилните бизнеси оцеляват при прехода от първо към второто поколение и едва 15% достигат третото поколение наследници.

Този проблем е встрани от дневния ред на българския бизнеселит и държавните институции. Нещо повече, според проучването на БСК, обхванало 30 000 водещи предприятия, бизнеселитът в България застарява в критични размери. Около 35-40% от собствениците, съдружниците, управителите и членовете на бордовете на предприятията са на възраст 65 и над 70 години. Още около 35% от тях наближават пенсионната възраст. Това е показател за липсата на доверие към следващото поколение и за липсата на готовност и желание за осъществяване на плавен преход и трансфер в бизнеса, които може да се окажат крайно неблагоприятни за българската икономика, информира в.Монитор.

Технологично развитие отваря пропаст между младите и по-възрастните генерации. Проучванията показват, че в България съществуват значителни различия между поколението основатели и поколението приемственици – различия както в ценностите, така и в моделите и визията за развитието на бизнеса.

В доклада се посочва още, че предприемаческата среда в България е по-слабо развита спрямо другите страни в преход. Изследванията показват, че се открояват две категории предприемачи – движени от възможност или движени от необходимост. Броят на движените от необходимост предприемачи съставлява около една трета от общия брой предприемачи у нас, което е твърде висока стойност в сравнение с много други държави.

В подхода на правене на бизнес се открояват също две групи предприемачи – едните са малка (20%), но елитарна и енергична група с иновационно-ориентирани бизнеси, а другите са много по-голяма група от бизнеси, които не се занимават с иновации и са насочени предимно към приспособяване и оцеляване.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *