Почти 13% безработица, две трети са заети в услугите

През първото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст над 15 години) е 2 853.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 45.1%. Повоче от половината (52.3%) са мъже. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 51.2 хил. С висше образование са 813.8 хил., или 28.5% от всички заети лица, със средно – 60.6%, и с основно или по-ниско – 10.9%. От общия брой на заетите лица 3.6% са работодатели, 6.6% – самостоятелно заети, 88.9% – наети лица, и 0.9% – неплатени семейни работници. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. намаление се наблюдава основно при самостоятелно заетите лица (със и без наети лица) и неплатените семейни работници – общо за тези категории с 11.8%. От наетите лица 1 816.2 хил. (71.6%) работят в частния сектор, а 721.2 хил. (28.4%) – в обществения. През първото тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 780.8 хил. (62.4%) от заетите лица, в индустрията – 31.9%, а в селското, горското и рибното стопанство – едва 5.7%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *