Правителството е изпълнило само 19 от общо 118 инвестиционни мерки

Правителството прие втория отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, които възпрепятстват нарастването на инвестициите.

От него става ясно, че министерствата са изпълнили едва 16 от общо 118-те мерки за насърчаване на инвестициите.

Според получената към 15 ноември 2016 г. информация в Министерството на финансите, 19 мерки са изпълнени, 78 мерки – две трети, както и преди три месеца, са в процес на изпълнение, а по 21 мерки изпълнението все още не е започнало.

Към 15 август бяха изпълнени 7 мерки (5,9%). Вторият отчет е за изпълнени 16%.

Изпълнените мерки са свързани с приетите промени в Закона за устройство на територията и в Закона за професионалното образование и обучение, актуализирането на Наредба №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изменението в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, информира правителствената пресслужба.

Сред изпълнените мерки са и актуализирането на Наредба №6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи и Наредба №4 от 2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, приемането на Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и други. Според отговорните за изпълнението на плана ведомства по-голямата част от мерките са в процес на изпълнение, но за част от тях съществува риск от забавяне.

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *