Предпоставките за създаването на български ETF са налице

Как Българска фондова борса (БФБ АД) би дала възможност на участниците да използват търговската система? До каква степен българските борсово търгувани фондове (ETF) биха били интересни за инвеститорите? Тези въпроси дискутираха участниците в панел „Корпоративни и иституционални инвеститори“ на втората конференция за валутна търговия Forex Forum Investor.BG.

Предпоставките за създаването на български ETF са налице. Въпросът е кога реално ще се появи борсово търгуван фонд в България, след като скоро Съветът на директорите на Централен депозитар ще бъде сменен.

Тези и други проблеми дискутираха лекторите във втория панел на форума – изпълнителният директор БФБ Иван Такев, брокерът в Аdamant Capital Partners Никифор Джуров, Петко Вълков от Конкорд Асет Мениджмънт, Антон Панайотов от Alaric Capital, Ангел Рабаджийски от ИП Karoll, Емил Аспарухов от Банка ДСК и представител на БДА и членът на Надзорния съвет на Investor.bg Апостол Апостолов.

Апостол Апостолов повдигна въпроса възможно ли е бъдещият ETF да бъде базиран върху SOFIX и попита лекторите дали индексите на БФБ са най-представителни и добре структурирани, за да следват такъв борсов фонд.

Иван Такев изтъкна, че зависи от Комисията за финансов надзор (КФН) какъв ще бъде моделът за търговия и до кои пазари ще има достъп борсово търгувания фонд, а БФБ трябва да осъществи възможност за сключване на сделки интрадневно.

„В момента колективните инвестиционни схеми (каквито са ETF) се търгуват само на два аукциона. Въпросът бе повдигнат още преди няколко години“, заяви Такев.

„С промените в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), с които се дава възможност действително да създадем борсово търгувани фондове, се прави една голяма крачка напред към развитието на българския капиталов пазар“, подчерта важността на измененията Петко Вълков от Конкорд Асет Мениджмънт.

Ако това се случи, то ще допринесе за подобряване на ликвидността и на базовите акции, които участват в самия ETF. Тe ще дадат възможност за развитие на различни стратегии, които също ще подобрят ликвидността.

„Клиентите се интересуват от ETF, базирани на стоки, но ги купуват в щатите, например. По-интересен бил ETF върху акции за инвеститорите в България и извън България. Има хора, които искат да имат експозиции към страната, но заради ниската ликвидност не се наемат да инвестират в отделни акции. Предполага се, че появата на такъв ETF върху акции ще има позитивен ефект върху ликвидността. Така че това ще им даде един лесен достъп до българския пазар. Докато за ETF, базирани на стоки, няма чак такъв интерес“, посочи Никифор Джуров от Аdamant Capital Partners.

При борсово търгуваните фондове задължително има маркет мейкър, който подпомага търговията. Според промените в нормативната уредба се предвижда дружеството да има договор с банка, която ще бъде маркет мейкъра. Тя ще увеличава и намалява дяловете в обращение. Участниците в панела се обединиха около мнението, че участието на банка ще бъде трудно и най-вероятно ще забави въвеждането на ETF-а от практическа гледна точка.

Ангел Рабаджийски е на мнение, че по-големи инвестиционни посредници също могат да заемат ролята на маркет мейкър, като така ще се създаде конкуренция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *