Приближаваме ли се до глобален колапс на хартиената валута

Освен заинтригуващото заглавие, самата дискусия беше представена по доста оригинален и различаващ се от българските представи за това начин. Възползвайки се от мненията на участниците в дискусията, си позволявам да изкажа и личната си позиция за някои от сегашните тенденции на световните финансови пазари, както и за актуалната ситуация в страната ни. И като че ли точно сега би трябвало да благодаря на редакторите и собствениците на сайта Financebg.com, за предоставената ми възможност за анализи и коментари. Това, което ми хареса в дискусията е, че въпреки че изказаните мнения са определено и твърде личностни, на безспорно компетентни хора, в тях се долавят и специфичните особености на съответните националности, от които произхождат.

D. Alex, Предприемач и инвестиционен банкер, Лос Анжелос, САЩ. През второто тримесечие на т. г., централните банки /ЦБ/ по света купиха 157,5 т. злато. Това е увеличение с 63 % от първата четвърт на годината, както и повишение със 138 % от миналогодишното второ тримесечие.

Т. Цанов. Факти и мнение: Значително превъзходство на търсенето над предлагането през последната декада; логично повишаване на цената на златото на международните пазари; сегашни цени от около USD 1740 – 1720 / тройунция*.

D. Kay, Предприемач и финансов икономист, Кантон, Охайо, САЩ. Централните банки се опитват да запазят ниска инфлация. Всяка ЦБ в света се опитва да защити собствената си икономика чрез изолационизъм. ЦБ знаят, че златото не се влияе от инфлацията и затова го купуват. Следващият голям страх е дали инфлация или хиперинфлация ще вземе своя дан от глобалната икономика т. к. на пазарите има твърде много ликвидност. ЦБ трябва да избират между високи безработица или инфлация. Те „вървят” към висока безработица, т. к. това е по-малката от двете злини, е нещото, което разбирам.

D. Alex. Как ЦБ се опитват да запазят ниска инфлация чрез „пускане и натоварване на печатниците (буквален превод: на пресите, печатащи пари)”?. Следвайте първия въпрос. Тогава аз имам нещо друго за теб (и за другите в тази група, бел. Т. Ц., дискусията се провежда в група от LinkedIn, Finance Club): Колко от твоите приятели купуват злато? Сребро?

Filip Slusarczyk, Ню Йорк, САЩ. Ние купуваме. В определен момент нещо трябва да даде възвръщаемост.

Т. Цанов, Факти и мнение: Нивото на безработицата в САЩ е ключов икономически параметър, който може би ще реши предстоящите президентски избори там. Президентът Обама, както и председателят на ФЕД предприеха т. нар. „трето вливане” на ликвидност на американските капиталови пазари, като опит да намалят безработицата. При това, изкупуването на американски държавни облигации от ФЕД ще продължи докато нивото на безработицата се понижи под 8 % и се постигне по-голям икономически растеж от сегашните около 2 %. Предполагам, че целите им са за безработица от около 5 – 7 % и ръст от над 3 %.

В Европа обаче, нещата не стоят по аналогичен начин. ЕЦБ реши да започне с „вливането” на ликвидност едва когато безработицата в Испания и Гърция достигна и вече надминава 25 %. Достатъчно висок е и процентът на безработните, особено сред младите хора, и в други европейски страни. Поради това, а и в следствие на алтернативната възможност за банките, е доста вероятно да се наблюдава значителна инфлация, първоначално в САЩ, след което и в Европа. На стария континент е възможно първоначално разделяне на бедни и богати страни, като опит да се запази еврото. Потърпевши от евентуално подобно разделяне ще са страните от южната част на континента, както и повечето малки икономики като тези на Кипър, Малта, Македония, Албания, дори и на Сърбия. Трудно ми е да прогнозирам какъв ще бъде ефекта на тези процеси върху българската икономика и финансовата система на страната. А и не искам да го правя.
27 септември 2012 г. „Китай наля USD 58 билиона на паричните пазари” (заглавие във Financial Times)  
Китайската централна банка инжектира рекордно количество пари във финансовата система, за да облекчи „кешовото скърцане”, и чрез което да увеличи разходите по заемане на капитал. Народната банка на Китай „изля” Rmb 365 билиона (USD 58 билиона) на паричните пазари през последните 3 дни чрез споразумения за обратно изкупуване, най-голямото седмично количество в историята. Огромното количество кеш беше с незабавен ефект, причинявайки понижаване на 7-дневния курс за повторно изкупуване, една ключова мярка за междубанковата ликвидност, с цял % от тримесечния му връх от 4.75 %, достигнат по-рано през седмицата.
С китайска икономика, движеща се към най-бавния си ръст през последните 3 г., анализатори и инвеститори очакваха ЦБ да интензифицира монетарните си улеснения (стимули) чрез намаляване на частта от депозитите, които ТБ трябва да държат в резерв. ЦБ обаче, осуети тези очаквания, разчитайки почти изключително през последните месеци на своите отворено – пазарни действия, особено обратни репа, за да осигури достатъчен приток на пари през финансовата система. Изключително голямото кешово инжектиране през тази седмица беше ускорено от две предстоящи събития, които увеличават паричните пазарни курсове. Първото от тях са едноседмичните празници, започнали в неделя и, както е обикновено в Китай, имаше „вълнения” в търсенето на пари в брой за празника. Второ, в края на всяко тримесечие банките трябва да посрещнат стриктни (строги) депозитни изисквания и така се „боричкаха” за да привличат средства преди началото на октомври.

D. Alex. Валутни войни. Някой изучава ли Китай? Мисля, че придобитото от правителството количество златни минерали (Т. Ц., САЩ притежават 16 %, а Китай – 1 % от общото количество инвестиционно злато) е привлекателно. Любовта към жълтия метал е споделена също и с неговите хора. Те могат да купуват малки златни парчета (инвестиционно злато, монети) в бижутерийните магазини (Т. Ц., в България не е така). Китайската икономика може би се забавя, но нещо ми подсказва, че те се приготвят да имат една много по-силна валута.

G. Casey Eldridge, Финансов мениджър, Сиатъл, САЩ. От същата гл. т., ЦБ ще бъде залята (прелее) с кеш и няма къде да го обмени. Хората няма да приемат това поради факта, че в обръщение са твърде много пари. Когато една специфична валута е в свръх обръщение, циркулирането на всички хартиени пари ще спре, в опит да се намали количеството им в обръщение. Едни пари ще паднат, последвано от други. Това ще „каскадира”, ако една ЦБ не е в състояние да задържи обратно притока на хартиени пари. Валутата, която е поддържана, нагоре или надолу, ще бъде валутата по избор, докато ЦБ могат обратно да контролират техните икономики. Паричен колапс няма да се случи през 2013 г., но погледнете за (очаквайте) колапс в края на 2014 или началото на 2015 г. Това е, ако икономиката на една страна не се върне обратно към пълен растеж до средата на 2013 и не продължи с него през 2014 г.

Т. Цанов, Факти и мнение: БНБ не може да печата пари, за разлика от ФЕД, ЕЦБ и КНБ. България е във валутен борд и няма самостоятелна парична, финансова и дори икономическа политика. В банките на страната има изобилие от ликвидност, което обаче не допринася за развитието на икономиката и местния капиталов пазар. С тази ликвидност не се купува злато, което би могло в определен бъдещ момент да донесе възвръщаемост. В този аспект, съществуващите валутни войни ще имат ефект върху националната валута чрез измененията в курса на еврото. Дълговите проблеми в големите европейски икономики като Испания, Италия, Германия, Франция и Гърция, ще се превърнат в инфлационни, когато европейските политици и ЕЦБ решат да се борят и респективно да намалят безработицата. Между другото, все повече анализатори в страната отбелязват факта, че лихвите по депозитите са на нивото на инфлацията, т. е. ролята на банките се свежда до функционирането им като трезори на финансови инструменти и обслужване на клиенти.

D. Alex. Г-н G. Casey, беше трудно да следвам прецизната Ви логика, но мисля че разбрах предпоставките Ви. Проблемът е, че когато се случва колапс, това /ще/ става много бързо, един вид като откъртването и падането на скала.

G. Casey Eldridge. Това ще отнеме 6 месеца за всяко бавно нисходящо движение, след като една ЦБ направи нещо. Да, обменният курс пада незабавно, кредитите се променят от понеделник или петък и са в сила от следващия бизнес ден (а лихва се начислява от датата на промяната). На парите, които влизат в системата, ще им трябват няколко дни за да бъдат на публично разположение. Когато ЦБ увеличи курса (л. п.), за да се свие паричното предлагане, ще е необходимо по-дълго време. Вместо 6 месеца, това може да отнеме 9 до 12 месеца преди да се усети пълния ефект от движението. За разлика от това, имате първоначална лихва по кредита или първоначална лихвено – кредитна конструкция. Тези ефекти са незабавни и скъпи. Повечето хора ще приемат, че на един нов бизнес му трябват 18 месеца за да отчете печалба и 24 месеца, за да може да покаже една действителна възвръщаемост на неговите собственици или инвеститори. В днешния пазар може да трябва да разширите правенето и възвръщането на парите на собствениците им до 36 мес. Паричната арена е груба и за да преминете през нея ви обзема изцяло. В днешната икономика всичко е по-бавно. При икономическите възстановявания това може да се ускори, но не считайте, че се случва за една нощ. Заради това ще трябва да почакаме до 2014 г., преди нещо или всичко да колабира. ЦБ ще направят някои движения през 2013 г., но те трябва да изчакат 6 до 9 мес., преди да направят друго движение. Това ще отнема по няколко месеца, за да (или преди да) бъде усетено действието в икономиката на един щат или страна. Местните работодатели в Гърция и Испания чувстват строгите действия сега, защото действието е насочено към тяхната покупателна сила (способност). Това не е действие на ЦБ. Това е действие на количеството пари, което работещите ще имат на свое разположение в даден платежен период. Този тип действие или движение е за да се контролира една различна част от икономиката, но накрая ще има същия ефект. Едно по-малко количество пари в обръщение или на разположение на потребителя. Испания и Гърция се опитват да се възстановят от една икономическа криза, която е останала от преминаването им към еврото. В този смисъл, за всеки неуспех на страната да възприеме еврото след няколко месеца, вместо до края на седмицата или месеца, се предплаща.

D. Alex. Осведомен съм напълно за времето, което би отнело на паричното предлагане за да достигне до (влезе в) икономиката. Благодаря.
Има много други начини да бъде достигната скалата, особено тук в САЩ. Това е смъртта на петро-долара за някои. Аз съм достатъчно мъдър за да знам, че предсказанията в тази материя са доста трудни „за заковаване”. Дори най-ярките икономисти на нашето съвремие се прилепват доста ниско върху средното. Може би ще бъдете прав за времената, но нещо ми подсказва, че колапса ще бъде центриран около крайно разрешение, в тандем (съответствие) с други кризи. Без съмнение, живеем в много интересни времена.

Werner Stapela, Мениджър, Кьолн, Германия. Инфлацията / дефлацията са силно повлияни от количеството пари в обръщение и скоростта на обръщението им. Напоследък, ЦБ увеличиха количеството, което „нормално” би индикирало инфлация. Това все още не се случва, защото скоростта е ниска и бавна. Този фактор е повлиян от безработицата, кредитите за домакинствата и т. н. Демографските характеристики, особено в развития свят и Китай, също са със забавящ (притъпяващ) ефект върху инфлацията. Броят на населението в тях е преминал „пиковия изразходващ” момент в техните животи, който е някъде около средата на 40-те г., ако не ме лъже паметта.
Казано по този начин, цялата ликвидност трябва да отиде някъде. Хвърлете поглед върху сегашните оценки на фондовите борси, спрямо техните основни (или скрити) фундаментални показатели, както и на увеличаването на цените на собствеността в някои части на света от 2008 / 09 г., и това ще ви обясни много. Ако, и когато, скоростта на обръщението на парите се увеличи забележимо, може разбира се да видим инфлация.

Gideon Boock, Наблюдател в израелски фондове. Рационалното или нерационалното в купуването на злато. Има много теории за златото, като валутата на света, но ако световните финанси отидат към неплатежоспособност, всички ние ще се върнем към търговията в злато. Миналата година, президент (мениджър, СЕО) на една водеща инвестиционна къща купуваше ударно злато, без всякакво обяснение защо. Каква би могла да бъде цената на златото? Не можем да обясним защо да купуваме злато, както и не можем да намерим рационални случаи за това, каква би трябвало да е и цената му. Това е защото купуването на злато е класическо ирационално поведение. Но, казваме че и ние също ще бъдем ирационални, т. к. златото е класа активи с най-голяма възвръщаемост през последните най-малко 10 г. Защото това е рационалното – всеки го прави; ирационално – ”нямам лепило каква би трябвало да е цената на златото”; да го включим в нашето портфолио.

D. Alex. Хей, Gideon, благодаря за подкрепата. Твоят аргумент е доста добър. Тук е основната базова линия в моето мнение:
Цената на нещо (вкл. златото) се базира на това колко ще или желае да плати следващия за него. От тази гл. т., цената на златото е точно толкова, колкото се допуска да е (приемайки, че няма пазарна манипулация, която да е толкова голяма, че да ни позволи да узнаем, че я има). Ние безусловно сме запознати (от висшето образование и Wall Street), че можем да управляваме рисковете и цените на активите чрез система от математически изчисления (пресмятания), използвайки приносите на въведения като дивиденти, дисконтирани кешови потоци, цена на капитала, количество, гама, делта, тета, време и т. н. и т. н. Това са системи за „управление” на оценяването на активи, но в края на деня, всичко това не означава нищо, ако няма /не се появи/ „по-голям глупак”, желаещ да купи този актив.
Така че, в един свят, където парите не звучат, а са базирани на система от одобрения (съгласия, разрешения), докато ЦБ се ангажират в инфлационни валутни войни – да, хората започват да гледат на златото като запас (склад) на богатство. Това е по-лесно, отколкото купуването на фермерска земя, за която бих обсъждал дали би ви служила по-добре. Някой би могъл да дискутира, че курса, по който чуждестранните правителства и ЦБ го купуват, би могъл да е ключ (указание) за това, до къде (каква стойност) ще се увеличи цената на златото в близък срок, правейки го доста рационална инвестиция, според скромното ми мнение. Хората се аргументират, връщайки се към времената когато златото беше USD 800. Повечето от тях обаче, са пропуснали огромна инвестиционна възможност за купуване. Така че, опитвайки се да запазим цената и как да оценим златото, други вече са го взели.
Сега, ще расте ли златото (допълнително) безкрайно? Разбира се, не. И сигурно хора с подобни на вашите аргументи ще бъдат наоколо, за да кажат (по отношение на неговите собственици): „казах ти (също)”, когато цената на златото се придвижи надолу (понижи). Но, реалността е: онези хора няма да бъдат оправдани в това отношение; знаейки кога да излезеш от една инвестиция е просто толкова важно, колкото да знаеш защо да я придобиеш. Това е приятели мои, нещото, което ще запазя за себе си, за сега.

Irene Lapchina, Собственик на руски холдинг, Ню Йорк, САЩ. Няма да има валутни колапси – само трансформация. Доларът ще бъде заменен чрез вече приготвеното AMERO, EUR най-вероятно ще се задържи известно време, но има голяма вероятност европейските страни да се върнат към собствените си оригинални валути – франк, германска марка и т. н. Веднага след като бъде извършен преходния етап, златото ще падне рязко, а икономиките ще функционират на нови валутни единици. В разплащане (обръщение) ще влезе силна RUBLE и тя бързо ще стане с подобна на YUANE позиция, може би с времето, дори преодолявайки го, така че няма нужда от паника, дръжте се и бъдете готови за предстоящ сблъсък на пътя по нанадолнището, гарантиран до 2015 г.

Henryk Lesig, Финансов консултант, Лондон, Англия. Мисля, че среброто е по-добра инвестиционна възможност от надцененото злато.

Jim Steel, Финансов анализатор, Калгари, Канада. Това е много интересна дискусия. Всички вие допринесохте с някои много добри „попадения”. От 1913 до 2007 г. ФЕД е напечатал и пуснал в обръщение USD 875 билиона в основни пари – монети и хартиени. От 2008 г. те се увеличиха до общо над USD 1,7 трилиона. Не трябва да използваш твърд като скала учен, за да направиш заключение, че два пъти повече пари преследват същото количество стоки и обслужвания, т. е. това ще причини инфлация или, поне смея да прогнозирам, хиперинфлация. Ще видим възвръщаемост до 20 % (л. п.), както в началото на 80-те. Това може да е след 2 или 4 г., но денят ще дойде. Необходимо е да погледнем факта, че всички нации плащат девалвационната игра и трябва да приготвим портфолиата си за бедствие. Robert Koysaki и други експерти инвестират силно в стоки като злато, сребно и естествено оцветени диамантиö. Няма да е конфузно и с бели диаманти. Тези активи ще бъдат новите валути. Дори и ЦБ да могат по някакъв начин да инженеринговат (изобретят) едно меко приземяващо се чудо и властват (господстват) в целия този дълг, преди всичко да падне, тези стоки ще запазят стойността си. Ако не, ще видим USD 500 сребро, USD 10 000 злато и цени на диамантите в интервала USD 100 К – 2 ММ, че дори и повече. Учейки финансова история разбрах за немската хиперинфлация от II СВ. Над 3 800 от познатите и утвърдени валути в историята на човечеството са пропаднали, повечето в 30 – 40 г. срок след „откачането” им от твърд актив като златото. US доларът е 41 г. след златния стандарт, след решението на Nixon от 1971 г. Кога ще падне? Скоро, според моето предвиждане. Защитете се, докато все още можете. Дълговият часовник тик – така, продаването на дълг пада, а валутните кризи са над нас. Колко дълго можем да вървим надолу по пътя, преди някой да вземе да реши да плати сметката? Не много по-дълго………

Т. Цанов, Мнение и факти: Използването на златото, пряко или косвено, като основа на парите, силно ограничава възможностите на държавите да финансират дефицитите си за сметка на увеличаване на паричната маса и обезценяване на парите, поради което през втората половина на 20 в., повечето страни по света се отказват от златното обезпечение на валутите си. Последната държава, прибягнала до тази мярка, е Швейцария, отказала се от обезпечение на парите със злато през 2000 г. Дори след премахването на златния стандарт, златото запазва част от монетарните си свойства и някои инвеститори влагат средства под формата на злато, обикновено като инвестиционни монети или кюлчетаØ.

ИНВЕСТИЦИОННО  ЗЛАТО  –  ЦЕНОВА ЛИСТА  / в BGN /,
Оферта, валидна към 19 октомври 2012 г. ü

Вид

Количество

Купува

Продава

Марж, %

Цена / г

Сребро 800

г

1,03

к 1,03

925

г

1,19

к 1,19

Инвестиционно, 999

г

1,30

к 1,30

Инвестиционно злато

г

78,08  

85,64  

9,7

п 85,64  

917 / 22 к

г

70,99

к 70,99

750 / 18 к

г

58,16

к 58,16

585 / 14 к

г

45,43

к 45,43

375 / 9 к

г

29,03

к 29,03

Австралийски лунар

кг

83 064  

87 299  

5,1  

п 87,30  

2 унции

62,2 г

5 115

5 586

9,2

п 89,81

10 унции

311 г

25 577

27 929

9,2

п 89,80

1996 – 2007, 1 унция

31,1 г

2 666

2 922

12,9

п 93,95

2008 – 2010, 1 унция

31,1 г

2 674

3 103

16,0

п 99,78

2011, 1 унция

31,1 г

2 643

3 103

17,4

п 99,78

2012, 1 унция

31,1 г

2 687

3 051

13,5

п 98,10

1/2 унция

15,55 г

1 292

1 448

12,1

п 93,12

1/4 унция

7,775 г

646

763

18,1

п 98,14

1/10 унция

3,31 г

258

336

30,2

п 101,51

1/20 унция

1,555 г

129

194

50,4

п 124,76

Австралийско Кенгуру

1 кг

АЛ

АЛ

5,1

п 87,30

2 унции, 10 унции

62,2; 311 г

АЛ

АЛ

п 89,80

1 унция

31,1 г

2 643

2 710

2,5

п 87,14

1/2; 1/4; 1/10; 1/20 унция

АЛ

АЛ

Китайска панда, 1 унция

31,1 г

2 651

2 746

3,6

п 88,30  

1 / 2 унция

15,55 г

1 292

1 442

11,6

п 92,73

1 / 4 унция

7,775 г

646

756

17,0

п 97,23

1 / 10 унция

3,31 г

258

331

28,3

п 100,00

1 / 20 унция

1,555 г

129

187

45,0

п 120,26

Американски бизон, 1 унция

31,1 г

2 661

2 752

3,4

п 88,49  

Американски орел, 1 унция

31,1 г

2 656

2 752

3,4

п 88,49  

Ванкувър, 1 унция

31,1 г

2 661  

2 896

8,8

п 93,12  

Канадски кленов лист, 1 oz  

31,1 г

2 622  

2 700  

3,0  

п 86,82  

Кругерранд, 1 унция

31,1 г

2 628  

2 710  

3,1

п 87,14  

1 / 2 oz

15,55 г

1 253

1 468

17,2

п 94,41

1 / 4 oz

7,775 г

627

766

22,2

п 98,52

1 / 10 oz

3,31 г

251

325

29,5

п 98,19

Виенска филхармония, 1 oz

33,1 г

2 638

2 708

2,7

п 81,81

Австрийски дукат,

3,442 г

292

309

5,8

п 89,77  

Белгия, Леополд II

5,806 г

489

513

4,9

п 88,36

Холандски Гулдер

6,056 г

511

537

5,1

п 88,72  

Италия, Умберто I

5,806 г

487

512

5,1

п 88,19  

Италия, Виктор Емануел

5,806 г

487

512

5,1

п 88,19

Мексико, 50 песо

37,5 г

3 130

3 258

4,1

п 86,88

Франция, Серес; Genius

5,806 г

490  

517  

5,5  

п 89,05  

Френски франк Мариана

5,806 г

487  

517  

6,2  

п 89,05  

2,902 г

256

297

16,0

п 102,34

Франция, Наполеон III

5,806 г

484

512

5,8

п 88,18

2,902 г

256

297

16,0

п 102,34

Германия, Вилхелм II  

7,166 г

601

632  

5,2  

п 88,19

Британски монети

7,315 г

602  

645  

7,1

п 88,18  

Британски суверен Елизабет

7,315 г

583  

651  

11,7  

п 89,00  

Швейцария, Вренели

5,806 г

487  

512

5,1  

п 88,19  

Дания, Кристиян Х

8,062 г

656  

704  

7,3

п 87,32  

4,031 г

352

385

9,4

п 95,51

Русия, Николай II

7,742 г

675

837

24,0

п 108,11

3,869 г

337

418

24,0

п 108,04

Тунис

5,806 г

494

526

6,5

п 90,60

Унгария, Франц Йосиф I

5,806 г

490

517

5,5

п 89,05

Американски двоен орел, 0,9675 oz

30,09 г

2 600

2 802

7,8

п 93,12

Кюлчета злато

1 кг

82 898

85 803

3,5

п 85,80

250 г

20 745

21 472

3,5

п 85,90

100 г

8 306

8 597

3,5

п 85,97

50 г

4 153

4 328

4,2

п 86,56

20 г

1 661

1 761

6,0

п 88,05

10 г

831

895

7,7

п 89,5

5 г

415

459

10,6

п 91,8

2,5 г

208

239

14,9

п 95,6

1 г

83

112

34,9

п 112,0

След отпадането на златния стандарт през 1974 г., валутите се превърнаха във валути на доверието, с разменни курсове, влияещи се значително от отношението на инвеститорите и съответно – съществуващите предлагания и търсения за тях. Същото, макар и в по-малка степен, е валидно и за златото разбира се, но при него съществува сравнително ограничено предлагане Инвестицията в злато винаги се е свързвала с безопасност, поради което е предпочитана по време на криза, несигурност, както и за избягване или намаляване на риска. Инвестициите в него са защитени от инфлационните движения и колебанията на валутните пазари. За разлика от хартиените пари, „никой не може да напечата злато”, т. е. то не може да бъде създавано нито по волята на управляващите страните политици, нито според желанията на ръководещите техните централни банки. Последните обаче, влияят, при това доста съществено, върху търсенето и предлагането на злато, респективно на цената му на световните капиталови пазари.

Възможности (предлагане като): кюлчета, слитъци и монети. Инвестициите в злато обикновено се правят в дългосрочни аспект и не носят бързи печалби, поради което то се счита за консервативен финансов инструмент. Инвестиционно злато вече може да се купи от няколко български банки, но продажбата му обикновено се осъществява в чужбина. Необходимо е да се отбележи все пак, че цената на кюлчетата и монетите е по-голяма от борсовата спот цена на златото. Текущата цена на инвестиционното злато (24 к) на световните борси е USD 1740 – 1720 за трой унция (BGN 84,0 – 83,0 / грам). Като правило, цената на златото се определя от големите банки и държави. Когато икономиките са в рецесия, цената му се увеличава, а по време на икономически възход – намалява, т. к. инвеститорите предпочитат да инвестират в други финансови инструменти с по-бърза печалба. В заключение ще представя сравнителни данни за цените на златото, платината, паладия и среброто (в BGN, без включен ДДС), на един от сравнително големите участници на българския капиталов пазар☺:

Вид

Купува

Продава

Злато, унция

2 647,12 ;
85 106,82

2 698,62 ;
85 155,05

Платина, унция

2 489,73 ;
80 046,62

2 504,02 ;
80 531,77

Паладий, унция

953,64 ;
30 660,22

961,19 ;
30 902,95

Сребро, унция

50,52 ;
1 624,25

50,67 ;
1 629,08

Превод и коментар: инж.д-р Тихомир Цанов

* Повече подробности могат да се намерят в Investment Newsletters: www.iwealth.investsyndicate.com.

ö По-важните естествени минерални скъпоценни камъни са: диамант – представлява чист въглерод; най-често е безцветен с различни оттенъци; черните диаманти са известни като карборадо. Едрината на диамантите се изразява в карати, като един карат е 0,2 г. Според това, диамантите се разделят на големи /солитер/ – над 1 карат; средни /меле/ – от 0,5 до 1 карат и малки /антураж/ – с маса под 0,5 карата. Популярни скъпоценни камъни са и: рубин, сапфир, тюркоаз, гранат, изумруд, смарагд, александрит, аквамарин, топаз и др.

Ø

ü При покупки / продажби на по-големи стойности, цените се договарят допълнително. Тези котировки са за златни монети и кюлчета, и са актуализирани спрямо цените на международните борси в Лондон и Швейцария. Инвестиционното злато е освободено от ДДС, мито, акциз и други данъчни утежнения.

☺ Забележка: Цената на златото, което е във вид на лента и с чистота 99,9 % (без ДДС) е BGN 88,64 / г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *