Приходите във вътрешната търговия се повишават с 13,6% за осем месеца

Нетните приходи от продажби във вътрешната търговия по съпоставими цени се повишават с 13,6 на сто за януари-август в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Ръстът продължава да е най-сериозен при търговията с автомобили и мотоциклети – 26,4% за периода.

Търговията на едро бележи ръст от 13.3%, а при търговията на дребно увеличението достига 12.8%. От основните наблюдавани дейности в търговията на дребно най-висок ръст бележат търговията със стоки за домакинството и битова техника – 18% и търговията с текстил, облекло и обувки – 17.6%. Търговията с храни, напитки и тютюневи изделия нараства с 10.6%.

През август реалното увеличение на нетните приходи достига 16.2% спрямо съответния месец на миналата година. С най-висок темп нараства търговията на едро – 16.8%, следствие от реализираните положителни темпове във всички съставни групи, с изключение на търговията със селскостопански суровини и живи животни, със спад от 21.3%, но с малък относителен дял в обема на приходите – под 3.9%.

Търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството бележи ръст от 15.1%, резултат от увеличението във всички наблюдавани дейности. При търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили реалният обем на нетните приходи нараства с 13.5%, което се дължи изцяло на достигнатите положителни темпове в дейност търговията с автомобили и дейност ремонт на автомобили – съответно 29.3% и 22.4%, докато търговията с автомобилни горива и смазочни материали нараства едва с 0.1%.

В сравнение с предходния месец нетните приходи по съпоставими цени бележат ръст от 5.8%, определен от увеличението и в трите основни търговски дейности. Търговията на едро и търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството нарастват съответно с 6.5% и 4.1%, а търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили бележи ръст от 3.6%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *