Просрочените кредити достигнаха 14,45%

В края на септември общата капиталова адекватност на банковата система достига 17,75%.  Темпът на нарастване на класифицираните кредити и вземанията с просрочие над 90 дни продължава да намалява, съобщават от БНБ.  В края на юни делът на лошите кредити по данни на БНБ е бил 13,53%.
Направените разходи за обезценка от страна на банките са в размер на 953 млн. лв.  Намаляващият годишен темп на нарастване на обезценката на кредитите влияе положително на финансовия резултат, отчитат от БНБ.  Печалбата на банковия сектор е 484 млн. лв. и надхвърля генерираната за същия период на предходната година (476 млн. лв.). За деветте месеца на 2011 г. възвръщаемостта на активите е 0,86%. Балансовите активи на банковата система през третото тримесечие нарастват с 2% до 76 496 млн. лв.
В привлечените средства на банковата система е отчетен тримесечен растеж с 2% и в края на септември размерът им е 65 579 млн. лв. Депозитите от граждани и домакинства се увеличават с 4,2%, а техният дял в общата сума на привлечения ресурс достига 46,6%.  През тримесечието е отчетен растеж и на двата вида кредити за граждани, като при жилищните ипотечни заеми растежът е 0,2%, а при потребителските кредити – 0,1%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *