Психологията на новотехнологичния потребител

Психологията сама по себе си е любопитна наука, но когато тя се обърне към реалния живот днес, тогава тя става още по-атрактивна. Наблюдаваме, а и някои от нас и участват в това, как новите технологии превземат полето на обръщението на стоки и услуги. Технологичната платформа, която споява и свързва всички участници в този процес, е Интернет. Оформя се потребител от ново поколение, който използва технологични инструменти, за да консумира, в най-грубия смисъл на думата, стоки и услуги. Големият победител ще бъде вероятно секторът на услугите, защото те – от банково дело до образователни платформи и публичните дейности – имат потенциал за огромен растеж и нови разработки в тази област на информационните технологии.

Купуване и продаване по Интернет – това са нови предизвикателства,  възможности и реалности. Дори наблюдаваме нова психология в стопанските взаимодействия. Неизбежно е да допълним, че ролята на социалните мрежи, особено „Facebook“ и „Google+“ играят ключова роля в този иновативен начин на достъп до информация, споделяне и продажби.

Интересен въпрос се очертава около психологическата страна на отношението  потребител-клиент в Интернет. Достъпът и бързината, с които се характеризира този нов начин на търсене и предлагане, предполагат задълбочен изследователски поглед върху нагласите и реакциите, емоциите и потребностите – психологическата страна на монетата. Когато личността купува, тя задоволява някакви желания, нужди и потребности. Мотивацията за това не винаги е лесно разпознаваема и видима. Личността е сложно нещо. Потребителят, клиентът – също! Наличието на разнообразие и достъп до поръчване на стоки и услуги през Интернет често създава илюзорното усещане, че почти винаги не ти достига нещо, че можеш да го откриеш в Интернет: от информацията за продукта до поръчването му.

Тук се откриват много положителни възможности за икономическите агенти, за бизнес организациите, но се намират и някои рискове, свързани с идеята, че могат да се купуват неща, от които купувачът няма реална нужда. Разбира се, финансите и покупателната способност също ограничават възможността да се купува и това трябва да се отчита също като фактор, влияещ върху потребителското поведение, пречупено през призмата на новите технологии. Цифрите на явлението растат всяка година и предстоят вълнуващи бизнес цели и резултати. Психологическият контекст заема много съществено място в целия този иновационен процес на трансформиране на достъп и обмен на стоки и услуги.

 

Митко ДИНКОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *