Разходите за здравеопазване са нарастнали с почти 44%

Разходите за здравеопазване отбелязват най-висок ръст в края на 2019 г., достигайки до 43% на годишна основа, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Увеличението достига 118 лв. от 82 лв през последното тримесечие на предходната година.Разходите за здравеопазване нараснаха с почти 44% в края на 2019 г..

Резултат с изображение за „здравеопазване в българия“

Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1770 лв. и нараства с 13,7% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Доходи на домакинствата

Очаквано, с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56,2%), следвани от доходите от пенсии (27,3%) и от самостоятелна заетост (6,4%), информира investor.bg.

В НСИ изчисляват, че на годишна база през четвъртото тримесечие на миналата година относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0,4 процентни пункта.Разходите за здравеопазване нараснаха с почти 44% в края на 2019 г..

Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 и 2019 година

В номинално изражение в периода октомври – декември в сравнение със същия период на 2018 г. при всички доходи средно на лице от домакинство има увеличение.

Доходът от работна заплата нараства с 16,1% – от 858 на 996 лева, от самостоятелна заетост – от 105 на 113 лв. (със 7,4%).

Увеличение с 11,9% има при доходите от пенсии, които растат от 432 на 483 лв., а на тези от социални обезщетения и помощи нарастват от 39 на 53 лв. (с 36,1%).

През четвъртото тримесечие на миналата година относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,1%, а делът на дохода от натура – 0,9%.

Разходи на домакинствата

По данни на НСИ общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1670 лева и се увеличава с 10,7% на годишна база.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (29,7%), следвани от разходите за жилище (17,2%), данъци и социални осигуровки (12,9%) и транспорт и съобщения (11,5%).

Резултат с изображение за „здравеопазване в българия“

Структура на общия разход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 и 2019 година

Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0,5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището – с 0,6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1,7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през последното тримесечие на 2019 г. в сравнение с година по-рано средно на лице от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8,8%), за алкохолни напитки и цигари са с 15,1% повече и се увеличават от 63 на 73 лева.

Националната статистика показва, че разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4,7%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 268 на 286 лв. (с 6,7%).

Най-висок ръст има при разходите за здравеопазване –  43,6%, като увеличението е от 82 на 118 лв.

Повече са разходите за транспорт и съобщения през периода октомври – декември, като увеличението е от 168 на 191 лв. (с 13,8%).
Резултат с изображение за „здравеопазване в българия“

За една година разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13,7%).

Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци – от 14,8 на 16,8 кг, яйца – от 36 на 38 броя, плодове – от 12,4 на 12,8 килограма.

Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 21,5 на 20,6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.

Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от  домакинство през четвъртото тримесечие на 2018 и 2019 година

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *