Регулаторът глоби всички телефонни фирми

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взе решение за налагане на санкции на всички 20 предприятия за обществени телефонни услуги. Причината за санкциите е, че фирмите не са готови с Процедури за осъществяване на преносимост на географски, негеографски и номера в мобилни мрежи, съобщиха от пресцентъра на комисията, цитиран от БГНЕС.

На 10.05.2010 г. изтече срокът, определен в подзаконовата нормативна уредба, в който операторите трябваше да представят в КРС подписани от всички дружества процедури за преносимост. Срокът не е спазен и затова Комисията е решила да наложи на всички фирми максималната санкция за този вид нарушения, която съгласно Закона за електронните съобщения е в размер на 5000 лв. за всяка Процедура.

Фиксираните и мобилнипредприятия имат задължение за осигуряване на преносимост на номерата, така се гарантира на потребителите на мобилни и фиксирани гласови услуги запазването на номера, в случай че преминат към друг оператор. Практиката показа, че действащата, в момента, административна процедура за обслужване на „две гишета” затруднява крайните потребители и създава условия за прилагане на некоректни търговски практики от страна на предприятията.
Затова в началото на април КРС промени подзаконовата нормативна уредба, като въведе процедура за обслужване на „едно гише“ – т.е. заявлението за преносимост да се подава само при избрания от потребителя оператор и се задължи да бъдат намалени сроковете за осъществяване на преносимостта. Новите правила влизат в сила от 6 август 2010 г.

Основна стъпка при въвеждане на промените е подписване от всички на процедурите за преносимост. Тези документи съдържат технически, ценови и административни принципи и правила, които са еднакви за всички и указват стъпките по пренесянето на определен номер или номера.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *