Резултатите на банките леко се влошават

През август привлечените средства в банките са намалели леко (с 0.6%) в резултат от настъпили падежи на ресурс от чужбина. Намалението на чуждестранното финансиране в няколко големи кредитни институции е резултат от силното ограничаване на кредитната дейност и не е индикатор за промяна във взаимоотношенията между банките-майки и техните местни дружества, съобщи БНБ. В същото време частичен компенсиращ ефект оказва увеличението на депозитите от граждани и домакинства, които отбелязват месечен растеж с 0.8%. Кредитите отчитат незначително месечно намаление (с 0.1%) и в края на август възлизат на 58.3 млрд. лв. Увеличението на експозициите на дребно (в частта на жилищните ипотечни заеми) е съпроводено от лек спад в корпоративния сегмент. В края на август балансовият капитал възлиза на 9.1 млрд. лв., като спрямо юли неговият размер е повишен с 0.4%. През август е регистриран най-високият до момента растеж на разходите за обезценка, като през месеца те се увеличават със 125 млн. лв. Ннатрупаната печалба от началото на годината достига 577 млн. лв. (спрямо 547 млн. лв. в края на юли) Коефициентът на ликвидните активи намалява леко от 20.7% до 19.5%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *