Реиндустриализацията на България продължава

Производителността на труда расте също толкова бързо, колкото и брутния вътрешен продукт, при увеличение на заетостта. Това означава, че икономиката създава продукти с все по-висока добавена стойност.

За последните 15 години производителността на труда е нараснала тройно, от 4.5 лв. за един отработен час, до 14.3 лв., но остава далече под средните нива за Европейския съюз.

Иначе през второто тримесечие на тази година БВП нараства с 2.2% на годишна база. Също с толкова се увеличава и производителността на труда.

На всеки работещ се падат 5 962.4 лв. от текущия обем на БВП. Равнището на производителност на труда е най-високо в индустриалния сектор – 6 260.3 лв. или 14.6 лв. на час.

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2015 г. заетите лица в икономиката са 3.53 млн. Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2014 и 2015 г. показва увеличение на относителния дял в индустриалния сектор.

БВП възлиза на 21.07 млрд. лв. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2015 г. е 17.98 млрд. лв. по текущи цени.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.2 процентни пункта и достига 30.6%.

Крайното потребление бележи ръст от 1.5%. Инвестициите нарастват също с 1.5%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.1%, а вносът на стоки и услуги – с 8.5%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *