Рекорд АД-Габрово падна от борсата

Акциите на дружествотоРекорд АД-Габрово /в несъстоятелност/, 3RDвече не се търгуват на Българска фондова борса, къобщиха от оператора. Причината за прекратяването на регистрацията е заличаването на дружеството от Търговския регистър и на основание чл. 37, ал. 2, т. 10 от Част III Правила за допускане до търговия.

В тази връзка БФБ е прекратила регистрацията на Алтернативен пазар, Сегмент акции на емисията акции, издадена от Рекорд АД-Габрово /в несъстоятелност/ (3RD), ISIN код BG11REGAAT12, считано от 08.06.2015 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *