Решението за изгубени или откраднати документи (лична карта, шофьорска книжка)

Никой не е застрахован от изгубване наличната си карта, шофьорската си книжка или паспорта, а понякога ако ми откраднат чантата или портфейла освен парите, които са там може да се сбогувам и сличните си документи.

Какво са лични документи?

Лични документи са документите за самоличност (паспорт и лична карта), както и свидетелство за управление на МПС или познато още като шофьорска книжка. Ако съм чужд гражданин моят документ за пребиваване също е личен документ. Свидетелството за управление наМПСосвен че доказва моята правоспособност като шофьор, служи и като документ за самоличност, когато се намирам на територията на България.

Какво трябва да направя, ако загубя документ за самоличност?

В срок от 3 дни след загубването аз съм длъжен да уведомя най-близкото поделение на МВР т.е районно полицейско управление.Това означава, че няма значение в кое РПУ съобщя – това не е обвързано нито спостоянния ми адрес, нито с настоящия или с мястото, където съм изгубил документите си.

Трябва да подам писмена декларация, в която съобщавам за случилото се. От РПУ ще ми издадат удостоверение, което да приложа към заявлението за издаване на нов документ за самоличност.

Когато документът ми е изгубен, откраднат, унищожен, повреден, с изтекъл срок, удостоверението за издаване на нови лични документи може да се използва вместо документа, когато трябва да гласувам на местни, национални или европейски избори. За останалите случаи, например опериране с банкова сметка, ще трябва да чакам да ми бъде издадена нова лична карта.

Началникът на съответното РПУ може да ми наложиглоба в размер на 30 до 200 лв. ако:

-загубя, повредя или унищожа някой мой личен документ;

-не съм деклариралв 3-дневен срок изгубване, повреждане или унищожаване на мой личен документ;

-декларирал съмсвой личен документ за изгубен, повреден или унищожен, ав същото време продължавам да го ползвам;

-използвам нередовен български личен документ(например паспорт с изтекъл срок на годност).

В срок от 30 дни съм длъжен да подам заявление за издаване на нов документ.В този случай дължа заплащане на таксата за издаване на новия документ.

Ако не подам заявлението за издаване на нова лична карта в този 30-дневен срок, дължа глоба в размер от 20 до 150 лева.Ако не подам заявление за нов паспорт или шофьорската книжка, не трябва да заплащам глоба.

Каква е разликата при изгубване на документ за самоличност и неговото открадване?

Процедурата по съобщаване за кражбата е същата като тази при изгубване. При кражба обаче има налице извършвано престъпление от страна на този, който е откраднал документа ми. В този случай полицията трябва да проведе разследване с цел да намери извършителя. Аз трябва да опиша подробно случилото се.

Внимание! Когато съм жертва на кражба или грабеж и е откраднат мой личен документ (лична карта), началникът на РУП няма да ми наложи глоба, защото нямам вина за изчезването на документа.

Не дължа заплащане на глоба при кражба на моя личен документ (лична карта, паспорт, шофьорската книжка).

Освен товане дължа плащане на такса за издаване на нов документза самоличност в следните случаи, когато документът ми е:откраднат,повреден или унищоженот стихийни бедствия, аварии,катастрофи, грабежи или при оказване на неотложна медицинска помощ от моя страна

Искане да платя глоба или такса в този случай ще бъде напълно неправомерно и аз имам правото да откажа плащането.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *