Родната борса раздаде наградите си за 2017 г.

Родната „Българска фондова борса -София“ връчи годишните награди за развитие на капиталовия пазар на инвестиционните посредници с най-високи резултати през 2017 година. 

 Броят на сделките на регулиран пазар през изминалата година се увеличи с 36% на годишна база до 79 629. Оборотът през 2017 г. е нараснал с близо 70% на годишна база до 705 млн. Лв. На церемонията, проведена за 17-и път, бяха връчени следните награди: Инвестиционните посредници с най-голям брой сделки през 2017 г .: 1-во място: Карол 2-ро място: Елана Трейдинг 3-то място: Benchmark Finance Инвестиционни посредници с най-голям оборот на БФБ-София през 2017 г .: Първо място: Реал Финанс 2-во място: Първа финансова брокерска къща 3-то място: Euro-Finance Експат Асет Мениджмънт бе отличен като емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година. Блумбърг ТВ България бе отличена като медиите с най-голям принос за популяризирането на капиталовия пазар през 2017 г.

Обръщение към гостите направи и финансовият заместник-министър Маринела Петрова. В изказването си тя благодари на участниците за активния принос в развитието на капиталовия пазар в България. Тя увери, че в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС Министерството на финансите работи за регулаторни инициативи, които допълнително да развият и задълбочат капиталовия пазар в ЕС и това би намерило отражение и на българския. В категорията „Инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот през 2017 г.“ заместник-министър Петрова връчи наградата на „Реал Финанс“ АД. На постигналите най-добри резултати през 2017 г. бяха връчени рамкирана оригинална акция от периода на зараждането на капиталовия пазар у нас и грамота.

Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите. През октомври 2001 г. на „БФБ-София“ АД е регистрирана за търговия първата емисия ипотечни облигации – на „Българо-американска кредитна банка“ АД. А през декември същата година „БФБ-София“ АД получава лиценз от ДКЦК да организира „Неофициален пазар“ на ценни книжа, който замества „Свободния пазар“. Целта на този пазар е да постави ясни условия и критерии за търговия и регулиране на всички дружества търгувани на борсата.

През февруари 2003 г. „БФБ-София“ АД стартира система за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете на борсата, наречена COBOS (Client order book online system). През март с.г. Държавната комисия по ценни книжа е заменена от новия регулаторен орган Комисия за финансов надзор, който има за цел да регулира и контролира дейността на няколко финансови (небанкови) сектора. Новосъздадената комисия отговаря за защитата на интересите на инвеститорите, регулира емитирането на ценни книжа и търговията с тях, както и дейността на инвестиционните дружества, включително пенсионни фондове и застрахователни компании.

 

Ели ЯНЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *