Ролята на електронните комуникации в дигиталния маркетинг

Интернет вече се възприема като надеждна медия за разпространение на съобщения в областта на директния маркетинг. Чрез нея се придават съобщения, които са адаптирани към особеностите и спецификата на аудиторията, а така също е възможно да бъдат насочени и към определена целева група. Маркетинговите послания могат да бъдат изпратени в такива моменти, в които съответните потребители демонстрират значим интерес към определена марка, продукт или продуктова категория. Този процес е най-разпознаваем, когато потребителите са в състояние на вземане на решение за покупка. Досегашната практика показва, че индивидуализираните послания на уеб сайтовете са в положение сравнително често да се променят и приспособяват към поведението на потребителя. Съвсем естествено е достигането до идеята, че тези съобщения могат успешно да бъдат част от една по-всеобхватна маркетингова стратегия за изграждане на взаимоотношение, ангажирайки сегашните и потенциалните бъдещи клиенти, с насочени към самите тях информационни кампании.
 

Статистическите данни за интернет рекламата в България показват постепенно нарастване, което се равнява на около 10 процента от целия рекламен пазар. Като рекламен посредник интернет все още е по-малък в сравнение с телевизията, вестниците, директната поща и други маркетингови информационни канали. Няма никакво съмнение в тенденцията на възхода на разходите за интернет реклама относно разходите за реклама във вече установените медии.
 

Една от най-силните страни на дигиталната комуникация се изразява в това, че тя позволява индивидуално, уникално адресиране. С използването на дигиталните комуникации се създават и оформят брандове по по-адаптиран и по-индивидуализиран към потребителя начин, за разлика от традиционно използвания подход за осъществяване на разпознаваемост и популярност на бранда. Основна и важна цел на индивидуалните съобщения е в посока на спечелване на потребителската лоялност чрез информиране. Освен всичко друго, този начин работа създава реална възможност, ефективността на дигиталните съобщения да може да бъде измерена.
 

Директния маркетинг чрез електронна комуникация може да предостави и да направи достъпна значителна по обем информация, която е важна и определяща за потребителите и тяхното поведение. Този маркетингов инструмент ефективно се използва за генериране на трафик към даден онлайн магазин.
 

По естествен път стигаме и до обслужването на дигиталният маркетинг. Трябва да възприемаме и разбираме дигиталното обслужване като директен маркетинг в интернет, употребяван за обработка на информация за поръчки и допълнителни помощни инструкции, които имат за цел да подобрят цялостното удовлетворение от клиента. Разбирайки, че електронното обслужване е част от електронния бизнес, можем да видим процес на доближаване на фирмите до клиентите, предоставяйки услуги по начин, по който потребителите биха желаели да ги получат. В днешно време  е почти задължително да се използват комуникации в реално време, защото там е на лице постоянен поток от информация за услуги, технологии, решения и продукти, складови наличности, реализирани доставки и други. За тази цел фирмите разработват и предлагат ефективни целенасочени политики,  в които се съдържат лесни и бързи онлайн инструкции за всеки един отделен етап от процеса на поръчване, доставяне и връщане на съответния продукт. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *