Свива се ликвидността на глобалните пазари

Нарастващият геополитически риск през последните месеци и задълбочаващата се търговска война между САЩ и Китай, която все още е далече от постигане на споразумение, подчертаха една интересна тенденция, която мнозина анализатори считат, че може да е признак на задълбочаване на глобалния проблем с ликвидността.

Резултат с изображение за фед

През последните месеци златото, което инвеститорите разглеждат като актив убежище в случай на пазарни сътресения, показа ниска зависимост към международните отношения. Вместо това движението на благородния метал изглеждаше предопределено от решенията на Федералния резерв относно паричната политика.

Инвеститорите очакват ежегодната среща на Федералния резерв в Jackson Hole, където ще се изяснят плановете на Централната банка относно паричната политика.

След като тя продължи със затягането на паричната си политика и даде заявка за още действия в бъдеще, доходността по американските съкровищни облигации продължи да расте, като това, изглежда, увеличи алтернативните разходи на инвестиране в злато. От началото на април ценният метал е изгубил над 11% от стойността си, като понастоящем се търгува за под 1200 долара. Аналогия се наблюдава и в движението на фючърсните контракти върху медта в Китай, като и двата феномена свидетелстват, че инвеститорите до голяма степен страдат от липса на ликвидни средства за хеджиране срещу геополитически сътресения.

Мястото на Фед

В допълнение към общото очакване, че Федералният резерв ще увеличи лихвените проценти отново през септември, темповете, с които от централната банка на САЩ редуцират баланса си, се ускоряват. Наред с това проучване на Finanacial Times показва, че репатрирането на ликвидни активи за над 2 трлн. долара от американския корпоративен сектор, насочено към финансирането на вътрешните за страната инвестиции, ще затрудни получаването на доларови кредити в чужбина. Според Джон Плендър, анализатор към Financial Times, намаляването на задграничното кредитиране ще се отрази в ликвиден проблем не само за развиващите се икономики, които обикновено разчитат на американско финансиране за по-големите си проекти, но и за самата американска икономика, информира capital.bg. Ниската ликвидност ще принуди развиващите се страни да намалят държанията си в американски и европейски активи и да използват част от резервите си.

Използването на резервите води до повишаване на лихвата на междубанковия пазар, което оскъпява заемите. В крайна сметка това води до затягане на кредитните стандарти, което затруднява достъпа на потребителите до заеми. В такава ситуация на ограничена ликвидност вече се намират икономики като турската и аржентинската, където политическата природа на решенията на централната банка затруднява преодоляването на ликвидните кризи.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *