СИБАНК и фондация BCause провеждат семинари за финансова грамотност

През тази седмица  се  проведе и  вторият семинар от поредицата образователни семинари на финансова тематика, организирани съвместно от СИБАНК ЕАД и фондация BCause (до скоро известна като  Помощ за благотворителността в България).  Весела Петкова, ръководител направление „Корпоративно банкиране“ изнесе лекция на тема „Финансова грамотност – лично бюджетиране“ пред младежите, стипендианти на фондация „BCause“.  Всички участници имаха възможност да научат как да планират и управляват личния си бюджет, какви са целите и принципите на бюджетирането. Тези интересни форуми са част от дългосрочната програма на СИБАНК, която цели повишаване на  финансовата грамотност – основен приоритет на политиката на компанията в нейната корпоративна социална отговорност. Тяхната цел е предоставяне на основни познания по основополагащи финансови теми на младежи в неравностойно положение.

Първият семинар се проведе в края на миналата година,  а темата на дискусиите в него  беше „Кредитиране“. Участие взеха младежи от различни специалности:  медицина, право, логопедия, социални дейности, екологична биотехнология,европейски проекти и др., които очакваха и успяха  да научат повече за това какви услуги предлагат банките, какви са основните видове кредити, как разумно да използват кредитните си карти и как най-ефективно да управляват личните си финанси.

Смятам, че активната социална политика на банката ни задължава да направим и една ретроспекция за нейната позиции в България, както и да се припомним, че  известната KBC Груп е собственик на СИБАНК и ДЗИ и ще стане третата по големина банкова група в България с придобиването на Обединена българска банка /ОББ/ и Интерлийз. На фона на много благоприятната парична политика, постоянно ниските лихвени проценти и все по-големия икономически растеж, най-вече в Централна Европа и Ирландия, КВС постигна за първото тримесечие на тази година силна нетна печалба от 630 милиона евро, което е значително повече в сравнение с първото тримесечие на 2016 година. Това е и спад в сравнение с 685-те милиона евро, регистрирани за четвъртото тримесечие на 2016 г., тъй като резултатът беше изкривен от банковите такси, осчетоводени предварително през първото тримесечие. Кредитните и депозитните обеми на КВС Груп, както и активите под управление продължиха да нарастват през първото тримесечие на 2017 година.

Освен доброто представяне на бизнеса, разходите остават под контрол, общите провизии за загуби по кредити бяха изключително малко, а платежоспособността остава силна. За Ирландия, препоръката на КВС Груп за обезценки по кредити е да се освободят 120-160 милиона евро за цялата 2017 година. По темата има интересна и любопитна информация в специализираното списание Euromoney. Журналист от това списание включва в публикацията и мнението на финансови експерти.. Анализаторите от Citi, например, обясняват, че bancassurance концепцията добавя „значителна стойност“ за КВС. Според тях успехът на КВС като банково-застрахователна група се дължи на интегрирания модел, дългогодишния експертен опит в банковата и застрахователната дейност и „предпочитанието на клиентите да контактуват само с една насрещна страна за финансови продукти. В същата публикация се коментира и придобиването на ОББ и Интерлийз от белгийската група.

Йохан Тейс, главен изпълнителен директор на KBC Group,  заяви: „Фокусът в дейността сега е върху  подхода “Първи в дигитализацията”. На всички  наши основни пазари продължаваме да сме активни и да прилагаме плановете за финансовите технологии, така че да служим на клиентите дори още по-добре в бъдеще. Нещо повече, с назначаването  на изпълнителен директор за иновациите ясно показваме важността, която придаваме на дигитализацията и иновациите в нашата група.  Въпреки това, ние гледаме на дигитализацията по-скоро като на средство, отколкото на цел сама по себе си. Всъщност ние непрекъснато търсим как да се адаптираме, за да отговорим на променящите се нужди на нашите клиенти. Наистина, нашият бизнес модел и ориентираността към клиента са и си остават основния стълб, около който дефинираме бъдещите си действия като устойчив модел на банко-застраховател.

 

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *