Сирма Груп с бизнес стратегия за 120 млн. евро през 2022

Стратегическите цели на Сирма Груп Холдинг предвиждат до края на 2022 година приходите от продажби да нараснат до 120 милиона евро, което отговаря на 35%  CAGR на приходите за периода, стана ясно от среща на ръководството на компанията с акционери.

Съгласно стратегията, към 2022 година 70% от приходите от продажби ще бъдат генерирани в Северна Америка и Европа при преобладаващ дял (отново 70%), постигнат чрез използване на XaaS модел на продажби. Бързият темп на растеж следва да бъде изпълнен при запазване на оперативната ефективност от 29% EBITDA марж, информира technews.bg.

Сирма дефинира точно основните елементи на Стратегията и целите, които си е поставила за периода 2018-2022 г., както и показателите (KPI), чрез които ще се измерва постигането им. Определени са стратегическите технологии, които ще залегнат в основата на бъдещото развитие на Групата и нейната технологична трансформация.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *