Софарма имоти увеличава капитала си с 850 хил. лв.

Софарма имоти увеличава капитала си от 19 256 929 лв. до 20 106 929 лв., чрез издаване на нови 850 000 броя безналични акции, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 6,50 лв. за акция, съобщи дружеството чрез БФБ – София.

Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 акции. Съотношение между издадените права и новите акции -право/акции: 22.655/1. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 22.655.

София Интернешънъл Секюритиз АД е избран за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане, информира investor.bg.

От началото на годината акциите на Софарма имоти поскъпват  с 19,22%, а през последната една година цената им нараства с 35,28% при пазарна капитализация от 123,61 млн. лв.

 

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *