Специален съд за казуси от капиталовия пазар искат икономистите на БАН

 Обвързването с властта води до лоялност, а не до професионализъм в корпоративното управление. До този извод достига екип на Икономическия институт на БАН, който е проучил въздействието от срастването на бизнеса с политиката.

Според икономистите на БАН тези практики влияят върху доверието, което националните и чуждестранни инвеститори търсят преди да навлязат на капиталовия пазар. Изчерпват се и възможностите на българските компании да използват средства от европейските фондове за развитие.
Проучването е анализирало ситуацията в 20 произволно избрани компании, а резултатите показват, че според значителна част от хората правата на акционерите в публичните дружества не са докрай защитени. Комисията за финансов надзор (КФН) осъществява по-скоро формален контрол. Поради големия брой административни документи на КФН се създава впечатление за свръхрегулиране и административен хаос. 
Изход от ситуацията според БАН има и той се състои в създаването на специализиран съд по въпросите на капиталовия пазар и търговските сделки. От Икономическия институт предлагат също така да има специализирани състави, авдокатура, експерти и вещи лица, които да познават в детайли правната материя на търговските сделки, капиталовия пазар, фирмената несъстоятелност, закрилата на търговските марки и промишлени образци.

 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *