Според НСИ криза няма.С 8% нараства средният доход на човек през април на годишна база

Общият доход средно на лице от домакинство през април 2009 г. е 304,36 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8,3%, показват данни на националната статистика.
Нарастват и разходите на човек, но с по-бавни темпове според НСИ – с 2,8% на годишна база до 274,22 лв.
Основната част доходите на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79,9%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите три месеца на тази година.
Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират, както следва: на първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 160.40 лв. средно на лице от домакинството, което е с 7,8% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 52,7%.
Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 4,7 процентни пункта и съставлява 27,2% от него. За сравняваните месеци доходите от пенсии нарастват – от средно 63,28 лв. на средно 82,64 лв. на лице от домакинство или с 30,6%.
През април 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо същия месец на миналата година – със 17,4%, като достигат 20,15 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход също намалява – с 2,1 процентни пункта и заема 6,6% от неговата структура.
По отношение на разходите тези за храна, както и разходите за жилище (енергия, горива и вода) представляват 52,5% от всички харчове в семейството.
Разходите за здравеопазване нарастват с 15% през април 2009 г. и възлизат на 14,36 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5,2%, което е с 0,5 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година.
Намаляват разходите за транспорт и съобщения – със 7,6% и достигат 27,70 лв. средно на лице. Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари – ръст от 9,4% за периода.
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през април 2009 спрямо същия месец на 2008 г. се променя както следва: намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 9,2 кг на 8,8 кг, зеленчуци – от 4,2 кг на 4,1 кг и месни произведения – от 1,2 кг на 1,1 кг. Увеличава се консумацията на месо, картофи, плодове.

финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *