Средната работна заплата бележи ръст

Средната работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. e 1 006 лева и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 1.6 на сто, съобщи Националният статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.8 на сто, „Операции с недвижими имоти“ – с 5.5 на сто, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 4.7 на сто.
Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 г. е 995 лв., за февруари – 987 лв., и за март – 1 036 лева.
През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.1 на сто спрямо първото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.4 на сто, „Операции с недвижими имоти“ – с 12.6 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.5 на сто.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2017 г. са:    „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2347 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1701 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1687 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 611 лева, „Други дейности“ – 713 лева, „Строителство“ – 742 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.3 на сто, а в частния – с 9.7 на сто.

При цялата статистика с положителен знак, България остава твърдо на последно място в ЕС по размер на минималната месечна работна заплата /МРЗ/, въпреки най-бързия растеж на този показател, който е основно измерение на бедността в отделната страна. Това сочат публикувани данни на Евростат. Към първи януари тази година минималната заплата в България е била 235 евро, което е със 109 процента повече спрямо първи януари 2008 година, когато минималната заплата месечна е била 112 евро.  Минималната заплата в Румъния е втората най-ниска в Евросъюза – 275 евро, като растежът на показателя е на второ място след българския – 99 процента. Само в Гърция е отчетен спад на минималната работна заплата в периода от началото на 2008 до началото на 2017 година. Гръцката минимална заплата е намаляла с 14 процента. Това означава, че най-високата минимална месечна заплата в ЕС, която се получава в Люксембург и възлиза на 1999 евро, е около 9 пъти по-висока от минималните заплати в тези страни.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *