Страшна прогноза за българската икономика от Световната банка

Мрачна картина за България рисува доклад на световната банка за демографската ситуация в страната, който ще бъде представен официално днес.

През 2050 г. българите в трудоспособна възраст ще са с 40% по-малко. При това един на всеки трима ще е прехвърлил 65 г. Така само един на всеки двама ще бъде в трудоспособна възраст от 16 до 65 г. Т.е. при пълна заетост един трудещ се ще трябва да издържа 2 неработещи.

Дори интегрирането на населението от ромския етнос няма да реши проблема. Ромите вече представляват значителна част от заетите в България, а в следващите 40 години и те ще бъдат засегнати от демографската криза в страната.

Средната възраст на българското население вече е 43 години и е третата най-висока в Европа след тези в Германия и Италия. А до 2050 г. България ще е най-застаряващата нация на континента.

Всичко това предвещава тежки времена за българската икономика, тъй като производителността на труда и икономическият растеж са тясно обвързани с демографската структура на населението.

Увеличените разходите за здравеопазване, пенсии и дългосрочни грижи за сметка на свиването на приходите от данъци се очаква да доведат до повишаване на съотношението дълг към БВП от сегашните 18% до 51% към 2050 г.

От Световната банка препоръчват увеличение на осигурителните вноски и постоянно повишаване на изискванията за пенсиониране системата на общественото осигуряване в България.

Осигурителните вноски трябва да се вдигнат поне с 6%, за да се запълни дефицитът в бюджета от субсидирането на НОИ за изплащане на пенсиите.

От Световната банка признават, че това би се отразило негативно на бизнес средата и доходите и предлагат осигуровките да се вдигнат на три стъпки с по 2%.

Въпреки че пенсиите у нас, както и заплатите, са изключително ниски, поради което над половината от българите са застрашени от бедност от банката са категорично съветват ръстът на пенсиите да бъде минимален.

В доклада се посочва, че възрастните българи ще разчитат все повече на спестяванията си и затова се предлага въвеждане на политики за насърчаването на спестовността, като се повиши финансовата грамотност на населението и се стимулира участието в доброволни пенсионни фондове.

Освен това се препоръчва увеличаване на пенсионната възраст и мерки за реформиране на пазара на труда, които да позволят наемането на повече възрастни хора.

Анализаторите изтъкват необходимостта от съществени реформи и в образованието, като насърчаване на възможностите за учене през целия живот.

Особено внимание е нужно за намаляването на броя на учениците, които отпадат преждевременно от образователната система. Неучастието на пазара на труда от страна на младежите, които нито работят, нито учат, струва на България близо 2.3% от БВП, според анализа.

Необходима е и мащабна реформа на здравеопазването, която да позволи на възрастните хора по-добър и по-евтин достъп до здравни услуги. /Пълният текст на доклада можете на намерите тук/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *