Стрес тестове ще треснат застрахователи и презастрахователи

По препоръка на Управляващия комитет, КФН взе решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията за извършването на стрес тестовете на българските застрахователи и презастрахователи (на индивидуално и групово ниво).
Цената за обществената поръчка, обявена от КФН, отразява стеснения обхват на задачата.  Управляващият комитет, който регулира процеса по подготовката на стрес тестовете, включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA (членове на УК), както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA (наблюдатели с консултативни правомощия).
Изработването на методологията, организирането и провеждането на стрес тестове на застрахователите и презастрахователите се провежда на основание на параграф 10, т.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Според обявената от Комисията за финансов надзор обществена поръчка се търси външно независимо лице,  което да извърши необходимите по регламенти  стрес тестове както на застрахователите, така и на  презастрахователите.

 

Милен АТАНАСОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *