С 1 млрд. лв. ще превишим заложените в споразумението с МВФ разходи

Министърът на финансите Пламен Орешарски съобщи, че очертаващият се дефицит в текущата сметка на платежния баланс надвишава предварително прогнозирания въз основа, на който е базирано споразумението с МВФ. Отчитайки всички фактори се очертава недостиг на средства за финансиране на разходи в размер на около 1 млрд. лв.

Министерският съвет (МС) разгледа днес потенциалните рискове и необходимите мерки, които са свързани с договорените критерии за 2005 г. в допълнителния Меморандум за икономическа и финансова политика с МВФ, съобщиха от МС. В тази връзка правителството възложи на министъра на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем да изготви доклад за неотложните нужди от допълнителни средства за 2005 г., с които ще бъдат покрити щетите от наводненията.

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще трябва да изготви доклад за необходимите структурни мерки и неотложни нужди за финансиране на системата на здравеопазването. Всички министри трябва да набележат и предложат конкретни мерки и разчети за икономии в разходите по бюджетите си за 2005 г. Срокът за изготвянето на всички доклади е 19 септември.

В началото на октомври финансовият министър ще информира членовете на кабинета за консолидираните разчети, рисковете и мерките, свързани с приключването на Бюджет ‘2005.

В представения днес доклад за изпълнението на бюджета към края на юли се посочва, че бюджетните приходи към края на месец юли тази година са 6,84 млрд. лв., което е с 15,7% повече от същия период на миналата година. Резултатите се дължат на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват съответно с 16,3 и 13,1 на сто. Общият размер на постъпленията от данъци е 5,53 млрд. лв., или 62,8% от планираните за годината.

Основен фактор за по-високите данъчни постъпления е отчетеният ръст в приходите от косвени данъци. Постъпленията от тях са 3,967 млрд. лв. Те нарастват с 697,1 млн. лв. спрямо юли 2004 г. Събраните преки данъци са 1,56 млрд. лв., или 65,7% от разчета за годината. Спрямо същия период на миналата година те нарастват с 5,3 на сто.

Неданъчните приходи са 1,289 млрд. лв., или 79,3 на сто от разчетите за 2005 г. Доброто изпълнение се дължи на високите неданъчни постъпления по бюджетите на министерствата и ведомствата, които са 946,5 млн. лв.

Разходите по републиканския бюджет в края на юли са 5,839 млрд. лв. Нелихвените разходи са 3,265 млрд. лв. Извършените лихвени плащания по републиканския бюджет са 564,5 млн. лв., или 71,4 на сто от предвидените за годината. Нетният размер на извършените трансфери по републиканския бюджет е 2 млрд. лв. На общините са предоставени 907,8 млн. лв. От тях държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 466,6 млн. лв., субсидията от централния бюджет е 372,8 млн. лв., трансферът от други бюджети е 68,8 млн. лв., а възстановената субсидия от предходни години в централния бюджет – 0,4 млн. лв.

На Националния осигурителен институт са преведени 596,6 млн. лв. Съдебната система е получила 108,4 млн. лв., което е с 19,6% повече в сравнение с миналата година.

Излишъкът по републиканския бюджет в края на юли е 1 млрд. лв. Фискалният резерв е 4,661 млрд. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *