ТБ до сeдмица решават дали ще усвояват средства по програми

До седмичен срок търговските банки, които работят на българския пазар, ще заявят принципното си съгласие да участват в процеса на оценяване на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“.

За това се договориха заместник-министър Нина Радева, Атанас Кирчев, директор на Управляващия орган на Оперативната програма в МИЕ, и представители на всички търговски банки по време на работна дискусия, която се проведе вчера (20 юни 2007 г.) в Министерството на икономиката и енергетиката.

Целта на срещата бе да се обсъдят възможностите за участие на банките в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове, в частност по Оперативната програма, насочена изцяло към българския бизнес, информират от пресцентъра на МИЕ.

Предложението, което зам.-министър Нина Радева отправи, бе търговската банка да поема задължението да извършва финансово-икономическата оценка на проектните предложения. Тоест, фирмите подават предложенията си директно в банката, чиито клиенти са. На практика банката оценява финансовото състояние на предприятието, както и изпълнимостта на съответния проект и доколко са реалистични предвидените разходи.

Банката ще извършва тази оценка въз основа на свои вътрешни правила, върху които Управляващият орган няма влияние. В резултат на тази финансово-икономическата оценка, банката поема ангажимент за отпускане на кредит или друг специализиран банков продукт при условие, че проектът премине всички последващи етапи на оценка и получи одобрение от Управляващия орган за финансиране от Структурните фондове. Това значително понижава банковия риск и би позволило предлагането на преференциални условия на кандидатстващите предприятия.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че след като банките заявят принципното си съгласие за участие, ще се създаде работна група с представители на всички страни, която да доразработи схемата на участие на банките. Идеята е в рамките на работната група да се изяснят въпроси, свързани с процедури, срокове, изисквания към кандидатстващите предприятия, обезпечение на кредитите, както и стандартизиран бизнес план.

След изясняването на всички тези теми, което се очаква да е в началото на месец юли, ще се подпише еднотипно Рамково споразумение между МИЕ и всяка банка, която би искала да участва в процеса на изпълнение на Оперативната програма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *