Телефонните повиквания и SMS съобщенията в ЕС поевтиняха от 15 май

От 15 май влиза в сила нова максимална цена за всички международни повиквания и SMS в рамките на ЕС. В резултат на това потребителите, които се обаждат от своята държава към друга държава от ЕС, ще плащат не повече от 19 цента на минута (+ ДДС) и 6 цента за SMS съобщение (+ ДДС).

Резултат с изображение за ес мобилни телефони

След премахването на таксите за роуминг през юни 2017 г., тези нови тавани на цените за международни повиквания и SMS в ЕС са част от реформата на правилата в областта на далекосъобщенията в целия ЕС, с която се укрепва координацията на електронните съобщения и се засилва ролята на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), припомня Европейската комисия.

Реалното поевтиняване може да е над два пъти. В момента трите мобилни оператора в България предлагат цени за международни разговори с абонаментни планове от 0.33 до 0.51 евро за една минута разговор (без ДДС). Много от потребителите с пакетни планове имат и по-ниски цени.

Позицията на еврокомисарите

По повод предстоящото поевтиняване на телефонните разговори, Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Таваните на цените за повиквания в рамките на ЕС са конкретен пример за това как цифровият единен пазар въздейства върху ежедневието на хората. Всъщност изграждането му е породило 35 нови цифрови права и свободи. В общ план новите правила в областта на далекосъобщенията ще помогнат на ЕС да отговори на нарастващите потребности от свързаност на гражданите и ще стимулират неговата конкурентоспособност.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: След премахването на таксите за роуминг през 2017 г. сега ЕС предприема мерки срещу прекомерно високите такси за трансгранични повиквания от родината. Благодарение на тези две действия европейските потребители вече са напълно защитени от шокови сметки за повикванията към който и да било европейски номер, независимо дали у дома или в чужбина. Това е едно от многото конкретни постижения на цифровия единен пазар.

Новите правила за международни повиквания са предназначени да преодолеят значителните разминавания в цените, които съществуваха преди това между държавите членки. Стандартната цена на повикване в рамките на ЕС от стационарен или мобилен телефон беше средно три пъти по-висока от стандартната цена за национално повикване, а стандартната цена за изпращане на текстови съобщения в рамките на ЕС беше над два пъти по-висока от националната цена. В някои случаи стандартната цена за повикване в рамките на ЕС може да бъде до десет пъти по-висока от стандартната цена за национални повиквания, информира infostock.bg.

Ново проучване на Евробарометър за международните разговори показва, че четирима от всеки десет анкетирани (42 %) са се свързали с някого в друга държава от ЕС през изминалия месец. 26% от отговорилите съобщават, че са използвали стационарен телефон, мобилен телефон или SMS, за да се свържат с някого в друга държава от ЕС.

Какво предстои

Далекосъобщителните оператори в ЕС ще трябва да уведомят потребителите за новите пределни цени. Правилата ще се прилагат във всички 28 държави членки, считано от 15 май, а скоро и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Максималната цена е ограничена само за лично ползване, т.е. за частни клиенти. Бизнес клиентите са изключени от това регулиране на цените поради факта, че няколко доставчика имат специални оферти, които са особено привлекателни за бизнес клиенти.

Българската Комисия за регулиране на съобщенията напомня

Максималните стойности в български левове с ДДС не би трябвало да превишават 0,445 лв. на минута за повиквания и 0.14 лв. на съобщение.

Тези цени важат, когато се намирате в България и от българския си номер звъните на номер на друга държава членка на Европейския съюз, независимо къде се намира този, на когото звъните. Например, вие сте в България и от българския си номер се обаждате на немски номер.Ценовите тавани се прилагат както когато звъните от/към мобилен номер, така и когато звъните от/към фиксиран номер.

Внимание! Има разлика

Трябява да се прави разлика между роуминг и международно повикване и международно съобщение, съветват от КРС. Когато сте в чужбина и звъните или изпращате съобщение от българския си номер, Вие сте в роуминг, а когато сте в България и звъните или пишете към чуждестранен номер, се касае за  международно  повикване,  респективно – съобщение.  Цените  на  услугите  са  различни. Информация за тези цени се публикува в договора и на интернет страницата на предприятието.

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *