Технологичната грамотност формира съвременната култура

Обученията във сферата на ИТ технологиите и най-вече в подготовката е наука за един целенасочен и дълъг процес на предаване на човешки опит.

Най-вече технологичното обучение е приоритет за младото поколение на фона на заобикалящият ни технологичен свят. Като отделна  наука е относително млада, но се е зародила и датира още от древността, когато в далечното минало хората са се обучавали и са усвоявали различни техники в най-различни сфери от живота. Формирането ѝ е предизвикано от растящите потребности на обществото за използване на разнообразни техники и технологии в ежедневието, което води до формиране на технологична култура у всяка личност. Създаването на специализирани учебно-възпитателни условия за теоретично обмисляне на натрупания опит в обучението и възпитанието на подрастващите поколения прави технологичната подготовка неделима част от образованието на всеки човек.

Основната цел на обучението по технологична грамотност  е да обобщи система от общи и конкретни принципи за развитие на личността на човека, като засяга основните категории: обучение, възпитание и образование в областта на технологиите. Технологично обучение е обучението, при което обект на изучаване са технологиите както индустриални, така и социални. То е един  целенасочен процес на взаимодействие между обучаващ  и обучаван , при който има предаване и усвояване на технологична информация. Чрез него се развива личността на основата на създаване на интерес към различните  ИТ технологии, което е предпоставка за формиране на технологична култура.

Публикацията подготви: Венелин ЙОРДАНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *