Традиционно 25% от дивидента на Златен лев холдинг АД остава непотърсен

(3Z3 / HLEV) (3Z4 / LEV)

Златен лев холдинг АД разпределя традиционно дивиденти, но всъщност голяма част от акционерите не ги търсят. Така след изтичане на 5-годишната давност непотърсеният дивидент става собственост на дружеството, съответно – е собственост на всички акционери, включително на тези, на които са взели дела от дивидента. Тази ситуация обогатява активните акционери, т.е. тези, които си търсят дивидентите.

Традиционно непотърсени са около 25% от дивидентите, гласувани от дружеството. През 2013 г. компанията съобщи, че придобива непотърсените в 5-годишния давностен срок 168 хил. лв., част от гласувания на 30 юни 2015 г. дивидент за 648 хил. лв. Придобитата сума е малко над 25% от гласуваната.

Изчисления на Investor.bg показват, че процентът на непотърсените дивиденти остава около 25%.

Така например към 31 февруари 2014 г. непотърсените дивидети са за 1,101 млн. лв., а към 31 март 2015 г. са за 1,355 млн. лв., или с 254 хил. лв. повече. През този период от 1 година е изплатен брутен дивидент от 0,15 лв. на акция, или общо 972 294 лв. Това показва, че непотърсени са били 26,1% от новоизплатените дивиденти. Останалите почти ¾ са били потърсени от акционерите в кратки срокове.

Още по темата

Златен лев холдинг разпредели по 0,64 лв. дивидент на акция за 2014 г.

Какво да очакваме от дивидентния сезон на БФБ?

Дивидентите на българския капиталов пазар намаляват с 11%

Актив Мениджмънт ООД става собственик на 24,22% от Златен лев холдинг

На 8 юни 2015 г. Златен лев холдинг АД гласува брутен дивидент от 0,64 лв. на акция или общо 4,15 млн. лв. Ако отново около 25% не бъдат потърсени в 5-годишния срок, това означава, че около 1 млн. лв. ще станат собственост на дружеството и това ще облагодетелства акционерите, които вече са взели дивидента си от 0,64 лв. на акция.

Всъщност, ако към непотърсените 1,355 млн. лв. към 31 март 2015 г. добавим и очакваните 1 млн. лв. нови непотърсени дивиденти, то те може да достигнат сумата от 2,355 млн. лв., което при 6,48 млн. акции в дружеството прави по около 0,36 лв. на акция.

Златен лев холдинг АД и ИД Златен лев АД са наследници на бившия приватизационен фонд Златен лев, създаден в далечната 1995 г.

Акционерите са десетки хиляди, обикновено с по 25 акции. За изминалите около 20 г. много от собствениците на тези акции са емигрирали, починали или забравили, че притежават въпросните книжа. Това е една от причините за големия процент непотърсени суми от дивиденти. Другата причина е, че дивидентите при едва 25 акции са доста малко, като например през 2008 г. е гласуван брутен дивидент от 0,1 лв. на акция, което прави по 2,5 лв. брутно за „бонова книжка“ с 25 акции.

В последните години обаче е гласуван брутен дивидент от 1,44 лв. на акция, или общо 36 лв. брутно на бонова книжка, и може би акционерите ще се активизират, за да потърсят правата си. Гласуваните дивиденти са от 0,64 лв. през 2015 г., 0,15 лв. през 2014 г., 0,3 лв. през 2012 г. и 0,35 лв. през 2011 г.

Оказва се, че тази ситуация е доста благодатна за активните акционери в дружеството, както показват описаните по-горе изчисления.

Текущата цена на акция е 0,699 лв. при пазарна капитализация от 4,53 млн. лв.

Основните акционери в Златен лев холдинг АД към 31 март 2015 г. са Българска консултантска група АД с 16,85%, АМП Прима СД с 6,86%, Петър Симеонов Александров с 4,81%, Владимир Иванов Москов с 2,26%, Никола Алексов Зикатанов с 0,74%, Христо Михов Памукчиев с 2,19%, Бисер Борисов Първулов с 3,85% и Свилен Борисов Първулов с 0,77% от капитала. Изброените физически лица са членове на управителните и контролните органи на дружеството.

Собственият капитал на Златен лев холдинг АД към 31 март 2015 г. е 13,3 млн. лв., като инвестициите в акции са за 9,7 млн. лв., а паричните средства са 4 млн. лв. (преди гласуване на дивидента от 0,64 лв. на акция).

Основните участия са акции в Неохим АД, оценени на 1,83 млн. лв. (1,95% от капитала на торовия завод), 1,16 млн. лв. в Новалис АД-гр. Пазарджик (97,72% от капитала), 2,06 млн. лв. в Златен лев Трейдинг ЕООД (100% от капитала) и 2,93 млн. лв. в Янтра Пропърти ЕООД (100% от капитала).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *