Трейс груп холд изкупува до 100 000 собствени акции

Управителният съвет на Трейс груп холд АД, взе решение да прекрати действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции и да я замени с нова.Трейс груп холд изкупува до 100 000 собствени акции.

Резултат с изображение за трейс груп холд

Съгласно решението, новата процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството ще се провежда при следните условия:

– Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 0.41 % от капитала, или до 100 000 броя акции;
– Минимална цена на обратно  изкупуване: 3.00 лв.;
– Максимална цена на обратно изкупуване: 6.00 лв.;
– Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции: от 13.09.2018 г. до 31.01.2019 г.;
– В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения краен срок не се изкупи максималния брой акции, Управителният съвет може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.
– Избран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването: ИП Капман  АД, информира infostock.bg.

Трейс Груп Холд“ АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата,  околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради.  В пазарния му дял влизат инвестиции, външна търговия и логистика.

„Трейс Груп Холд“ АД е публично дружество от месец декември 2007 година. Член е на Камарата на строителите в България, на Българската браншова камара „Пътища”, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата.

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *