Три холдинга с Общи събрания през седмицата, БФБ увеличава капитала си

От: Кристиян Костов

kostov@investor.bg

19.06.2006 07:51

Голяма част от новините през настоящата седмица отново ще се решават от акционерите по време на предстоящите Общи събрания. Три холдинга – Стара планина, Албена Инвест Холдинг и Булгар Чех Инвест -свикват събранията си в дните между 19 и 25 юни, докато Общото събрание на Българска фондова борса ще вземе решение за увеличение на капитала.

Днес (19 юни) е последната дата за търговия с правата на Булленд инвестмънтс АДСИЦ. Срещу всяко закупено право ще може да се запишат девет от новите акции на фонда по номинална цена от 1,00 лв. и емисионна цена от 1,05 лв.

Общото събрание на Българска фондова борса АД ще се проведе на 20 юни (вторник). На него ще се гласува решение за увеличение на капитала от 293 393 лв. до 5 867 860 лв. чрез издаване на 5 574 467 нови безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност един лeв.

На 21 юни (сряда) ще се проведе Общото събрание на акционерите на Стара планина Холд. На него ще бъде взето решение за разпределяне на финансовия резултат от миналата година, който възлиза на 6,44 млн. лв.

Същия ден стартира и търгорията с правата на Българска роза-Севтополис АД-Казанлък, даващи възможност за участие в увеличение на капитала на дружеството. Съотношението между издадените права и новите акции е 1/1, като дружеството планира да използва постъпилите средства от увеличението на капитала за стабилизиране на финансовото си състояние.

Само ден по-късно (на 22 юни) ще се състои и Общото събрание на Българска телекомуникационна компания АД. Акционерите на телекома ще решават за разпределение на дивидент от 0,64 лв. на акция и създаването на БТК Имоти ЕАД.

Също на 22 юни акционерите на Мостстрой АД-София ще вземат решение за печалбата на дружеството за 2005 г. в размер на 2005 г. да бъде използвана за покриване на загуби за минали години и за промяна в адреса на управление.

В петък (23 юни) Общото събрание на Златни пясъци ще вземе решение за създаване на резерви за дарения, спонсорства и отпускане на помощи за календарната 2006 г. в размер 50 000 лв., а акционерите ще овластят управляващите и представляващи дружеството за извършване на сделка с активи на компанията.

На 24 юни (събота) са Общите събрания на Албена Инвест Холдинг и Булгар Чех Инвест Холдинг. Акционерите на Албена Инвест Холдинг ще вземат решение за отнасяне на печалбата като неразпределена, докато Булгар Чех Инвест Холдинг ще увеличава капитала си със собствени средства от 397 035 лв. на 1 191 105 лв. По този начин акционерите ще получат на всяка стара по две нови акции по номинална и емисионна цена един лев.

През седмицата продължава и търговията с правата на Фонд за земеделска земя Мел Инвест АДСИЦ, Фонд за Енергетика и Енергийни икономии АДСИЦ, Феърплей Пропъртис АДСИЦ, както и смесен закрит аукцион за продажбата на 150 хил. права от първоначалното увеличение на капитала на Софарма Имоти АДСИЦ.

Широкият борсов индекс BG40 добави 4,57 пункта, или 3,05%, за последните пет търговски сесии до историческия максимум 155,58 пункта, а SOFIX нарасна с 9,38 пункта, или 1,07%, до 884,53 пункта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *